Egyéb

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2020. (X.29.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 342/2020. (X.29.) Kt. határozata a helyi jelentőségű védett természeti területeinek természetvédelmi őrének alkalmazásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. március 1-től napi 8 órás mezőőri szolgálatot biztosít a természetvédelmi terület őrzésére és a mezőőri feladatok ellátására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti kiadásokat az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe tervezze be.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a természetvédelmi területek őrzésében a mezőőr munkáját polgári természetvédők segíthetik.

 

Felelős:     1.;3. pont: dr. Győri Ottilia polgármester

 1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1.; 3. pont: 2021.  január 1.

 1. pont: 2021. évi költségvetés készítése
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 301/2020. (IX.24.) Kt. határozata a városi térfigyelő rendszerhez integrálandó WIFI kapcsolat kiépítéséhez szükséges technikai eszközök megvásárlásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbiztonság növelése, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer működésbiztonságnak növelése céljából támogatja az EXTRICO Zrt. mellékelt ajánlata szerinti eszközök megvásárlását, felszerelését és a városi térfigyelő rendszerhez integrálását, melyhez bruttó 581.381,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet közbiztonsági kerete terhére.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt az EXTRICO Zrt-vel az 1. pontban leírtak szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a jogi megfelelőség igazolását követően a szerződés aláírására.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse az EXTRICO Zrt. vezérigazgatóját.

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a vállalkozói park tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 112.§ szerint nyílt közbeszerzési eljárást indít a vállalkozói park tervezése és kivitelezése, továbbá a területen található hulladék elszállítása tárgyban.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

– OTEE Kft (Budakeszi, Pátyi út 57, 2092)

– Green Dynamic Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.)

– Földgép Transz Kft. (Budakeszi, Szőlőskert út 2824 HRSZ)

– SBDynamic KFt. (1031 Budapest,Városfal utca 3/B)

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozói park tervezésére és kivitelezésére bruttó 249.850.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete a pályázati támogatás és a pályázatban vállalt önrész. A hulladék elszállítására Budakeszi Város Önkormányzata további bruttó 23.568.520,-Ft keretösszeget biztosít, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolást kér, és amelynek fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 23. számú mellékletének beruházások sora. A közbeszerzési eljárásra biztosított fedezet összesen bruttó 273.418.520,-Ft.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen telekommunikációs cégekkel a kialakítandó vállalkozói park telekommunikációs rendszerének tervezéséről.

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1., 2. és 4. pontok: a döntést követő 30 napon belül

 1. pont: azonnal
Megosztom a cikket

Október 14-én, hétfőn ügyeleti rendszer a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a helyi választási iroda tagjaiként dolgozó köztisztviselők a szavazást követő napon pihenőnapjukat töltik, ezért 2019. október 14-én, hétfőn a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

Az ügyfélszolgálaton beadványokat átveszünk.
Megértésüket köszönjük!

Megosztom a cikket