Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Budakeszi Város Önkormányzata
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Központi telefonszám: 06 (23) 535-710
Fax: 06 (23) 535-725

Központi email cím: varoshaza@budakeszi.hu

Honlap: https://varoshaza.budakeszi.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13:00 – 17:00

Szerda: 08:30 – 12:00 ; 13:00-16:00

Péntek: 08:30 – 12:00

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/onkormanyzati-intezmenyek

http://kozadat.localinfo.hu/budakeszi/index_frame.php?module=news&action=list&fname=kozadat&tree=1

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a közfeladatot ellátó szerv közalapítványt nem alapított. (Közzétéve: 2016. június 27.)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A ponthoz tartozó közérdekű adatokat itt érheti el. (Új ablakban nyílik!)

Megosztom a cikket