Önkormányzati pályázatok

A Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

Projekt megnevezése:

A Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító száma:

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 

Kedvezményezett:

Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

41 244 462 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. augusztus 15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. október 14.

 

Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Bölcsőde épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére több mint 41 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A 41,24 millió forintos összköltségű európai uniós támogatású projekt keretében Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Bölcsőde épületét korszerűsíti, mert az épület állalga az évek során oly mértékben amortizálódott, hogy szükséges annak infrastrukturális fejlesztése. A szakmai vizsgálatok alapján az épület energiahatékonyságának javítását csak megfelelő homlokzati- és padlásfödém szigeteléssel lehet megoldani. A nyílászárók teljes körű cseréje szükséges, mert ebben az állapotban semmilyen műszaki elvárásnak nem felelnek meg. Az épület nem akadálymentes, holott ezt a követelményt jogszabály is előírja. A fentiek alapján a bölcsőde épületének felújítása több okból is szükséges és elkerülhetetlen.

Jelen beruházás keretében a Budakeszi Bölcsőde épületének infrastrukturális fejlesztése valósul, annak érdekében, hogy a mai kornak megfelelő szigetelést, nyílászárókat és tetőfedést alakítsunk ki és ezzel hozzájárulva az élhetőbb intézményi körülményekhez, melyek elengedhetetlenek a gyermekek napközbeni ellátásához.

Az akadálymentesítés két részből tevődik össze. Egyrészt, akadálymentes, mozgáskorlátozottak által is használható WC helyiség kerül kialakításra. Másrészt az épület főbejárati előlépcsője megszűnik, helyette rámpák készülnek, kielégítve a járdákra és rámpákra vonatkozó műszaki előírásokat és követelményeket. A bölcsőde játszókertjének bővítését, kerítés áthelyezéssel valósítjuk meg. A bővített területen elhelyezésre kerüln egy a korosztálynak megfelelő, játszótéri berendezés, gumilemezes esésvédő burkolattal. Továbbá eszközbeszerzés is tervezett mivel a gyermeköltöző bútorzata kb. 30 éves, elavult, kopott és többször javított. Ezen felül a játékkészlet is cserére kerül, melyek pedagógiai szempontok miatt szükségesek.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a létesítmény úgy kerül felújításra, hogy megfeleljen a hosszú távú fenntarthatóság követelményének, mind kialakításánál, mind működtetésénél fogva. Ezenkívül kiemelt gondot fordítottunk az egészséges, és inspiratív életterek kialakítására, amely a gyermekeknek a kreatív fejlődés lehetőségét biztosítja.

Megosztom a cikket

Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt megnevezése:

Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése.

Projekt azonosító száma:

VEKOP-5.3.2.-15-2016-00032 

Kedvezményezett:

Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

118 662 721 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. június 15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. július 15. 

 

Budakeszi Város Önkormányzata a város közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztésére több mint 118 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

 

Budakeszi Város Önkormányzata „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése„ címmel európai uniós támogatást nyert a város kerékpárhálózatának nagyszabású fejlesztésére. A beruházás célja, hogy a városban megtalálható közösségi közlekedési formák megfelelő összekapcsolása a kerékpáros forgalommal, egy biztonságos és környezetbarát közlekedést biztosítson a településen élők számára, melynek eredményeképpen egy kerékpáros-barát településkép alakuljon ki.

A javasolt nyomvonalak kiválasztásánál a városvezetés arra törekedett, hogy az minél jobban szolgálja a város érdekeit, azonban nem feledkeztek meg arról sem, hogy a hálózat nem csak célforgalmi, hanem turisztikai szerepet is betölt, ezért több olyan nyomvonal is van, mely távol esik az országos közutaktól, így a tervezett kerékpáros hálózat a városközpontot, a város keleti, nyugati és dél-nyugati területét, valamint Máriamakk és Nagyszénazug területét érinti.

Budakeszi városában a több mint 118 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően tehát új kerékpárutak létesülnek, így hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javulásához.

A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi és települési környezet megteremtéséhez.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket.

Megosztom a cikket

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz – útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz – útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése.

Megosztom a cikket

Tovább