Közérdekű információk

1/2021. (XI.15.) együttes polgármesteri – jegyzői utasítás a maszkviselés szabályairól

 1. A Polgármesteri Hivatalba történő belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 2.  A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kialakított ügyfélszolgálati ügyféltérben egyszerre legfeljebb 5 ügyfél tartózkodhat.
 3.  Az ügyfélfogadás során az ügyfeleknek és ügyintézőknek a száj- és orrnyílást eltakaró maszk viselése, valamint az egymástól megfelelő (legalább 1,5 méter) távolság betartása kötelező.
 4.  Ez az utasítás 2021. november 16. napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig hatályos.
 5.  Az utasítás a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a https://varoshaza.budakeszi.hu/ és a https://hirmondo.budakeszi.hu/ internetes oldalakon kerül közzétételre.

Budakeszi, 2021. november 15.

1_2021_XI_15_a maszkviselés szabályairól

Megosztom a cikket

Tájékoztatás a „Budakeszi Oktatásáért” pályázat 2021/2022. évi eredményéről

A pedagógusok részére kiírt „Budakeszi Oktatásáért” pályázatra beérkezett pályázatok közül: Budai Gabriella (Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium) Az ismeretlen Petőfi című pályázatával nyert. A nyertes pályázat tanára 2022. június 8-án 16 órakor szakmai nap keretében mutatja be a módszerét. Lukács László (Mezei Mária Művészeti Iskola) Az ünnepek éves ritmusához igazodó, az ember és természet, a […]

Megosztom a cikket

Tovább

Egészségügyi szűrőbuszok Budakeszin!

HELYSZÍN: a Spar melletti parkoló
IDŐPONT: november 5-én és 6-án, pénteken és szombaton 10-től 16 óráig

Az ingyenes nőgyógyászati-, szájüregi- és általános állapotfelmérést a TAJ kártya alapján történő helyszíni regisztráció után végzik el.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás többi településén is folytatódnak a buszos szűrések, részletek hamarosan!

Megosztom a cikket

Veszélyeshulladék-gyűjtés

Tájékoztatom Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan veszélyeshulladék-gyűjtést szervez, melyet a helyben közszolgáltatást folytató Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Depónia Nonprofit Kft.) végez el. A gyűjtésben kizárólag a Depónia Nonprofit Kft.-vel szerződött lakosok, ingatlantulajdonosok vehetnek részt, ezért a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket és a lakcímkártyát a helyszínen be kell mutatni átvételkor!

Megosztom a cikket

Tovább

Tájékoztató a helyi adófizetés határidejéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. II. félévi adó befizetésének határideje szeptember 15-én esedékessé válik, a határidő után érkező befizetéseket késedelmi pótlék terheli.

 • építményadó számlaszáma: 11742348-15390022-02440000
 • telekadó számlaszáma: 11742348-15390022-02510000
 • helyi iparűzési adó számlaszáma: 11742348-15390022-03540000

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az adócsoport kiemelt figyelmet fordít a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek rendezésére.

Amennyiben az adózással kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

E-mail cím: ado.o@budakeszi.hu

Honlap cím: www.varoshaza.budakeszi.hu

Központi telefonszám: +36 (23) 535 – 710

Ügyfélfogadás: (Előzetes bejelentkezés alapján)

 • Hétfő: 13.00 – 17.00
 • Szerda: 8.30 – 12.00, 13.00 -16.00
 • Péntek: 8.30 – 12.00

Köszönjük, hogy a határidők pontos betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Budakeszi Város fejlődéséhez!

Megosztom a cikket

Felhívás partnerségi eljárás elektronikus lefolytatásához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont alapján a fennálló veszélyhelyzet miatt Budakeszi Város Településrendezési eszközeinek – a mezőgazdasági területeken kialakítható birtokközpontok szabályozására vonatkozó – módosításának partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

Megosztom a cikket

Tovább

Felhívás a helyi iparűzési adó befizetési határidejére

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az adócsoport kiemelt figyelmet fordít a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek rendezésére, ezért kérjük a bevallott adó és az adóelőleg különbözetét legkésőbb 2021. május 31-ig a

Budakeszi Város Önkormányzat 11742348-15390022-03540000 helyi iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

Megosztom a cikket

Tovább