Építéshatósági osztály

Építéshatósági és építésfelügyeleti feladatellátás a járásközpont települési önkormányzat jegyzőjétől 2020. március 01.-vel átkerült a Kormányhivatalok alá, az eljárás egyfokúvá vált. Az átcsoportosítás az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ és 3.§-a, illetékesség tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) a) pontja, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján történt.

 

A Budakeszi Járáshoz tartozó települések építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyei az alábbi szervezeti egységhez tartoznak:

Pest Megyei Kormányhivatal

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Építésügyi Osztály 1.

Telefonszám: (23) 427-445

E-mail: epites.budakeszi@pest.gov.hu

Ügyfélfogadási rend:

  • HÉTFŐ 13.00 – 16.00
  • SZERDA 8.00 – 12.00
Megosztom a cikket