Titkársági csoport

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Kabinet – Titkársági Csoport

Titkársági csoport

dr. Szauter Anikó

Beosztás: titkársági csoportvezető
Iroda: 7
Telefonszám: +36 23 535 710/157
Email cím: szauter.aniko@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • Előterjesztések készítése, Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos ügyintézés
 •  A képviselő-testület rendeleteinek, egységes szerkezetű rendeleteinek elkészítése, nyilvántartása, feltöltése
 • A képviselő-testületi és bizottsági ülések koordinálása

 

Barkóczi Petra

Beosztás: testületi ügyintéző
Iroda: 4
Telefonszám: +36 23 535 710/141
Email cím:
bpetra@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése 
 • feladatai közé tartozó dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
 • A Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyeinek intézése

 

Kletner Nikolett Tünde

Beosztás: jegyzőkönyvvezető
Iroda: 4
Telefonszám:  +36 23 535 710/166
Email cím: jkv@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak elkészítése, nyilvántartása
 • A képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása
 • A feladatai közé tartozó dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
 • Nyilvántartások vezetése
 • Lakossági fórumok és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvezése

 

dr. Tervey – Almási Eszter

Beosztás: jogi referens
Iroda: 4
Telefonszám: +36 23 535 710/162
Email cím:
almasi.eszter@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • szabályzatok, utasítások kezelése
 • választással kapcsolatos ügyintézés


Salamon Emese

Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5
Telefonszám: +36 23 535 710/164
Email cím: hr@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • humánpolitikai feladatok

 

Bártfai Zsuzsanna

Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5
Telefonszám: +36 23 535 710/134
Email cím: bartfai.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • humánpolitikai feladatok

 

Péter-Szabó Kinga

Beosztás: személyi titkár
Iroda: 2
Telefonszám: +36 23 535 710/111
Email cím: pm.titkar@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • A polgármester szakmai programjainak, protokolláris tevékenységének szervezése
 • Önkormányzati rendezvények teljes körű illetve társszervezése az Erkel Ferenc Művelődési Központtal
 • Az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
 • Intézményvezetői értekezlet, Kulturális Tanácsadó Testület és a kitüntetések adományozására létrehozott Előkészítő Bizottság működésével járó feladatok ellátása
 • Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák kezelése
 • Budakeszi címer és névhasználattal kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása
 • Önkormányzati újság nyilvántartása
 • Polgármester és alpolgármester mellett általános titkári feladatok ellátása

 

Bódiné Varga Eszter

Beosztás: polgármesteri asszisztens
Iroda: 2
Telefonszám: +36 23 535 710/122
Email cím: varga.eszter@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

 • A polgármesteri titkárság ügyeinek intézése

 

Németh Jánosné

Beosztás: kézbesítő
Iroda: 2
Telefonszám: +36 23 535 710/179
Ellátott feladatok:

 • postázás, kézbesítés

Samu István

Beosztás: iktatási ügyintéző, irattáros
Iroda: 23
Telefonszám: +36 23 535 710/182
Ellátott feladatok:

 • iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Bohony Zsolt

Beosztás: iktatási ügyintéző, irattáros
Iroda: 23
Telefonszám: +36 23 535 710/183
Ellátott feladatok:

 • iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

A Titkársági Csoport egyéb feladata:

– Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkájának támogatása:

 • képviselő-testületi és bizottsági ülések koordinálása, előterjesztések készítése, ellenőrzése, a képviselő-testület egységes szerkezetű rendeleteinek elkészítése, a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos ügyintézés
 • az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a képviselő-testület jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése, jegyzőkönyvek felterjesztése
 • bizottsági, illetve képviselő-testületi határozatok, rendeletek nyilvántartása
 • dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
 • Polgármesteri, alpolgármesteri titkári feladatok:
 • a polgármester szakmai programjainak, protokolláris tevékenységének szervezése
 • önkormányzati rendezvények teljes körű illetve társszervezése az Erkel Ferenc Művelődési Központtal
 • az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
 • az intézményvezetői értekezletek, a Kulturális Tanácsadó Testület, valamint a kitüntetések adományozására létrehozott Előkészítő Bizottság működésével járó feladatok ellátása
 • polgármesteri és alpolgármesteri fogadó órák szervezése
 • Budakeszi város címerével és Budakeszi város névhasználatával kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása
 • Jegyzői, aljegyzői titkársági feladatok ellátása
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok
 • Budakeszi Város Német Önkormányzata ügyeinek intézése
 • Humánpolitikai feladatok
 • Postázási, iktatási és irattározási feladatok ellátása
 • Egyéb feladatok:
 • nyilvántartások vezetése,
 • lakossági fórumok és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvezése
 • szabályzatok, utasítások kezelése
 • közérdekű adatkérések intézése

 

Megosztom a cikket