Titkársági csoport

dr. Prokai-Grosz Tímea

Beosztás: jegyzői referens
Iroda: 7.
Telefonszám: +36 23 535 710/157
Email cím: grosz.timea@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Jegyző, aljegyző munkájának segítése
 • Jegyző által meghatározott feladatok ellátása
 • Szervezési, adminisztratív feladatok elvégzése
 • Előterjesztések előkészítése

dr. Miskolczy-Krizsán Mónika

Beosztás: jogi referens
Iroda: 7.
Telefonszám: +36 23 535 710/141
Email cím: krizsan.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • jogi szaktudást igénylő feladatok ellátása
 • szabályzatok, utasítások kezelése

Garádi Áron

Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5.
Telefonszám: +36 23 535 710/134
Email cím: garadi.aron@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • humánpolitikai feladatok

Németh Jánosné

Beosztás: kézbesítő
Iroda: 23.
Telefonszám: +36 23 535 710/179
Email cím: nemeth.zsuzsa@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • postázás, kézbesítés

Máténé Sándor Nikolett

Beosztás: iktatási ügyintéző, irattáros
Iroda: 23.
Telefonszám: +36 23 535 710/183
Email: sandor.nikolett@budakeszi.hu
Ellátott feladatok: iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Zsilinszky Fanni

Beosztás: testületi ügyintéző
Iroda: 2.
Telefonszám: +36 23 535 710/137
Email cím: zsilinszky.fanni@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

Horváth Zsófia

Beosztás: jegyzőkönyvvezető
Iroda: 4.
Telefonszám: +36 23 535 710/166
Email cím: jkv@budakeszi.hu

horvath.zsofia@budakeszi.hu

Ellátott feladatok:
 • a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak elkészítése, nyilvántartása
 • a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása
 • a feladatai közé tartozó dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
 • nyilvántartások vezetése
 • lakossági fórumok és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvezése

Baumgartner Zsuzsanna

Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5.
Telefonszám: +36 23 535 710/164
Email cím: baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • humánpolitikai feladatok

Samu István

Beosztás: iktatási ügyintéző, irattáros
Iroda: 23.
Telefonszám: +36 23 535 710/182
Email cím: samu.istvan@budakeszi.hu
Ellátott feladatok: iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

A Titkársági Csoport egyéb feladata:

 • Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkájának támogatása,
 • képviselő-testületi és bizottsági ülések koordinálása, előterjesztések készítése, ellenőrzése, a képviselő-testület egységes szerkezetű rendeleteinek elkészítése, a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos ügyintézés
 • az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a képviselő-testület jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése, jegyzőkönyvek felterjesztése
 • bizottsági, illetve képviselő-testületi határozatok, rendeletek nyilvántartása
 • dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
 • Polgármesteri, alpolgármesteri titkári feladatok:
 • a polgármester szakmai programjainak, protokolláris tevékenységének szervezése
 • önkormányzati rendezvények teljes körű illetve társszervezése az Erkel Ferenc Művelődési Központtal
 • az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
 • az intézményvezetői értekezletek, a Kulturális Tanácsadó Testület, valamint a kitüntetések adományozására létrehozott Előkészítő Bizottság működésével járó feladatok ellátása
 • polgármesteri és alpolgármesteri fogadó órák szervezése
 • Budakeszi város címerével és Budakeszi város névhasználatával kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása
 • Jegyzői, aljegyzői titkársági feladatok ellátása
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok
 • Budakeszi Város Német Önkormányzata ügyeinek intézése
 • Humánpolitikai feladatok
 • Postázási, iktatási és irattározási feladatok ellátása
 • Egyéb feladatok:
 • nyilvántartások vezetése,
 • lakossági fórumok és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvezése
 • szabályzatok, utasítások kezelése
 • közérdekű adatkérések intézése
Megosztom a cikket