Álláspályázatok

Pályázat Szociális ügyintéző munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2024.05.03-ig tartó közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatások megállapítása: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési támogatás. Köztemetés, közfoglalkoztatás, környezettanulmány készítése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 •  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és igazgatási területen legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 11.

Megosztom a cikket

Pályázat Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Útügyi referens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi feladatok:

 • Önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • Forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása,
 • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés,
 • Helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése,
 • Közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
 • Állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés,
 • Szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák ellenőrzése,
 • Képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése,
 • Közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése,
 • Beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett tapasztalat.
 • Mélyépítési vagy útépítési, vagy közlekedési mérnöki feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2022.szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

 

Megosztom a cikket

Pályázat Vagyonőr munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Vagyonőr

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

24/72 órás munkarend

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

 

 • Portaszolgálat és ügyfélirányítás ellátása,
 • ügyfélforgalom figyelemmel kísérése, rendfenntartás,
 • szükség esetén ügyfelek eligazítása, információval való ellátása,
 • rendkívüli események felmerülése esetén a szükséges intézkedések megtétele,
 • éjszakai őrzésre vonatkozó feladat ellátása.

Előnyt jelent:

Ebben a munkakörben szerzett tapasztalat

Illetmény és juttatások:

Megállapodás szerint     

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskolai/gimnáziumi végzettség,
 • Érvényes vagyonőri igazolvány és tanúsítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: a szolnoki.dalma@budakeszi.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27.

Munkakör betöltésének időpontja: 2022. augusztus 1-én tölthető be.

Megosztom a cikket