Pályázati felhívás Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály
Útügyi referens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
 • közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása,
 • önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés,
 • helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése,
 • közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
 • állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés,
 • szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák ellenőrzése,
 • képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése,
 • közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése,
 • beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • motivációs levél,
 • oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2024. június 30.

Megosztom a cikket