A Budakeszi Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzése

Projekt megnevezése:
A Budakeszi Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzése

Projekt azonosító száma:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00113

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
8 352 121 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. október 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2018. október 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL BŐVÍTIK A BUDAKESZI PITYPANG SPORT ÓVODA ESZKÖZÁLLOMÁNYÁT

Budakeszi Város Önkormányzata a Pitypang Sport Óvoda eszközállományának bővítésére több mint 8 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A 8,4 millió forintos összköltségű uniós támogatású projekt keretében a Pitypang Sport Óvoda eszközparkjának bővítése, cseréje és az előírások szerinti, de nem meglévő eszközök beszerzése valósul meg. Az óvoda kapacitásbővítésével szükségessé vált minden kötelező eszköz beszerzése a bútorzat és a fejlesztő játékok tekintetében és mivel a jelenlegi eszközpark nem felel meg a mai kor igényeinek, így a projekt célja a régi hat csoportszoba hiányos felszerelésének pótlása és a két új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése.

A tehetséggondozás és a fejlesztés, mint kiemelt nevelési alapfeladatok megjelenésével az óvoda szolgáltatásának köznevelési törvényhez való igazítása érdekében minden csoportban szükséges az ábrázoló tevékenységekhez és a fejlesztőjátékokhoz való eszközbővítés. A differenciált, egyéni bánásmód gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztő játékokra van szükség, melyeket a mikro csoportos, illetve az egyéni fejlesztésben lehet használni, ezért minden csoportban bővítésre kerül a játékállomány.

Az óvoda módszerei a pedagógiai munkák során nagymértékben átalakultak. A komplex tevékenységek megtartásánál szükség van a különféle fejlesztőjátékok használatára és mivel jelenleg a játékállomány kevés fejlesztőjátékot foglal magába, így a beruházás keretén belül beszerzésre kerülnek fejlesztőjátékok.

Tehetséggondozás jelenleg nem folyik az óvodában, így ennek az eszközigényét is elő kell teremteni és mivel a tehetséggondozás folyamata a csoportban történő nevelésben kezdődik, megfigyeléssel, folyamatos fejlesztéssel, ezért fontos a már működő csoportok ábrázoló tevékenységhez szükséges eszközigényének beszerzése is.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a Pitypang Sport Óvoda olyan eszközállománnyal rendelkezzen, amelynek eredményeként a kisgyermekek a mai kornak megfelelő szakmai fejlesztésben részesülhetnek.

Megosztom a cikket