Egyéb

Önkormányzati Választások 2024 – Választási szervek

Helyi Választási Iroda (HVI)
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Irodavezető: dr. Konkoly Zita jegyző
e-mail: valasztas@budakeszi.hu; vagy jegyzo@budakeszi.hu
tel: 23-535-710/181
jogi helyettes: dr. Makai Katalin aljegyző
e-mail: valasztas@budakeszi.hu; vagy aljegyzo@budakeszi.hu
tel: 06-23-535-710/113
pénzügyi vezető: Lantos Bernadett
e-mail: lantos.bernadett@budakeszi.hu


Helyi Választási Bizottság (HVB)
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

e-mail: valasztas@budakeszi.hu

 • Cserép Zsolt, a HVB választott tagja, elnök
 • Bayer Bálint, a HVB választott tagja, elnökhelyettes
 • Varga Valentina, a HVB választott tagja

Póttagok:

 • Cseresnyés Éva
 • Mirk István

Delegált tagok:

Megosztom a cikket

Önkormányzati Választások 2024 – jegyzőkönyvek, határozatok

Önkormányzati választások 2024

Megosztom a cikket

Budakeszi Vállalkozói Park: a jövő vállalkozói igényes környezetben

Projekt megnevezése: Budakeszi Vállalkozói Park: a jövő vállalkozói igényes környezetben

Projekt azonosító száma: PM_VALLPARK_2017/3 

Kedvezményezett: Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve: Pénzügyminisztérium 

A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 

A támogatás összege: 200 000 000 Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése: 2019. június 10.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése: 2022. december 15. 

Budakeszi Város Önkormányzata helyi vállalkozói park kialakítására, fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 200 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi szennyvíztelep helyét egy 13 részterületre osztott vállalkozói parkká tervezi átalakítani, fejleszteni az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében. A 250 millió forintos összköltségű projekt keretében a Budaörs felől bevezető főút melletti belterületi terület kerül átalakításra.

A területen a már üzemen kívül lévő szennyvíztelep építményei elbontásra kerültek, így a megfelelő rekultivációs munkálatok utánb 13 db szolgáltató és kereskedelmi telephely létrehozása várható. A területen belül az ingatlanok megközelítéséhez 6,00 m széles aszfalt burkolatú út, valamint 1,5 m széles térkő burkolatú járda kerül kialakításra. Ezzel párhuzamosan megvalósításra kerül a terület szennyvízelvezetésének, ivóvízellátásának és csapadékvíz elvezetésének, valamint az energiaellátási és közvilágítási rendszerek kiépítése.

A kellemes környezetbe ágyazott területen elsősorban kisméretű és teljesen új infrastruktúrával ellátott telkek kerülnek kiépítésre, melyek kis- és közepes vállalkozások számára megfelelő telephely kialakítását teszik lehetővé. A terület önkormányzati tulajdonban van, ezért a cél a kialakított telephelyek bérbeadása. A vállalkozói park területén kialakítandó 13 db 1500-2500 m2 területű telek hosszú távú megállapodások keretében kerülnek majd átadásra a vállalkozások részére.

A vállalkozói park a fejlesztések végrehajtása után mind tömegközlekedéssel, kerékpárral, illetve autóval is könnyedén megközelíthetővé válik.

A fejlesztés hosszú távú célja, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a betelepülő vállalkozások új telephelyeinek kialakításával, a meglévő terület elérhetőségének javításával, és a vállalatközi együttműködések hátterének biztosításával teret adjon a vállalkozási kedv növekedésének.

2022. július 28-án Budakeszi Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társasággal a projekt kivitelezésére, melynek értelmében a BVV Kft. elvállalja a Budakeszi Vállalkozói Parkban a tereprendezést, az út-, járda- és kerítésépítést, továbbá a terület közművesítését a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján.

A kivitelezés határideje: 2022. december 15.

2022 december elejére elkészült a tereprendezés, a víziközművek, útépítés és a közvilágítás kiépítése a végéhez közelít, a fővállalkozó BVV Kft. a munkák 75%-át elvégezte.

A kivitelezés befejezése után 2023. március 2-án dr. Győri Ottilia, Budakeszi Város polgármestere és Szabó István, Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke közösen adták át a frissen elkészült Vállalkozói park területét a leendő vállalkozók számára.
A beruházásnak köszönhetően elsősorban kisméretű, teljesen új infrastruktúrával ellátott telkek kerültek kiépítésre, így mostantól ez a 13db telek várja a kis- és közepes vállalkozásokat leendő telephelyük kialakítására.
Megosztom a cikket

Határozatok

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2021. (IX.30.) Kt. határozata a Budakeszi Vállalkozói Park bérleti szerződés megkötéséről szóló II. körös pályázat eredményéről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázati kiírását eredményesnek nyilvánítja.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázati kiírása keretében a 2747/11 és a 2747/12 helyrajzi számok esetében engedélyezi, hogy a nyertes pályázó két cég: a Pojan Műhely Kft., valamint a Casa Designer Bt. közös módosítási kérvényüknek megfelelően Budakeszi Város Önkormányzatával az általuk megnyert telkekre felcserélve szerződjön.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/2 helyrajzi számmal jelölt területre a Buda Carwash Kft.-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Belterület 2756/19, adószáma: 15352438-2-13, képviseli: Veres Krisztián Tibor ügyvezető), a liciteljárásban megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/3 helyrajzi számmal jelölt területre az Affinitás Kft.-vel (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b, adószáma: 14363070-2-13, képviseli: Szikszai Márk Erik ügyvezető), a pályázatában megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/4 helyrajzi számmal jelölt területre az Affinitás Kft.-vel (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b, adószáma: 14363070-2-13, képviseli: Szikszai Márk Erik ügyvezető), a pályázatában megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/5 helyrajzi számmal jelölt területre az Ellipszis 2000 Kft.-vel (székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 35-37. fszt. 2., adószáma: 12362217-2-41, képviseli: Barna György ügyvezető), a pályázatában megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/10 helyrajzi számmal jelölt területre a Pojan Műhely Kft.-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 46/d., adószáma: 14140659-2-13, képviseli: Büki Gábor ügyvezető igazgató), a pályázatában megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/11 helyrajzi számmal jelölt területre a Pojan Műhely Kft.-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 46/d., adószáma: 14140659-2-13, képviseli: Büki Gábor ügyvezető igazgató), a pályázatában megajánlott áron.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park II. körös pályázatában a kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség igazolása mellett bérleti szerződés köt, Budakeszi 2747/12 helyrajzi számmal jelölt területre a Casa Designer Bt.-vel (székhely: 2083 Solymár, Perem u. 12., adószáma: 22170905-2-13, képviseli: Gábor István ügyvezető), a pályázatában megajánlott áron.

 

Felelős:     1-9. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-2. pontok: azonnal

3-9. pontok: A pályázat eredményének kihirdetését követő 60 napon belül

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2021. (VII.29.) Kt. határozata a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítésére alkalmas cégektől ajánlatokat kérjen be.

.

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, jogi megfelelőség igazolását követően a vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

Felelős:     1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül

 1. pont: az ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Polgármesterének 54/2021. (III. 25.) határozata a Márity László utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák elhelyezésére

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 

 1. Budakeszi Város Polgármestere a közúti forgalmi rend változtatásával kapcsolatos, összesen 5 db sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz telepítésére bruttó 600 000 Ft-ot, valamint összesen 5 db KRESZ tábla kihelyezésére bruttó 72 500 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1 sora.
 2. Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel kötendő, a Márity László utcába telepítendő sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák telepítésére vonatkozó vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:           dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:       1. pont: azonnal

 1. pont: 2021. március 31.
Megosztom a cikket

Budakeszi piac fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi piac fejlesztése

Projekt azonosító száma:
PM_PIAC_2018/3

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

A támogatás összege:
114,99 millió Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:
2021. március 1.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:
2021. december 31.

Budakeszi Város Önkormányzata a Dózsa György téri piac fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 114 990 000 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Dózsa György tér területén üzemelő piac fejlesztése valósul meg. A beruházás során fedett és fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek kialakítása történik.

Budakeszi Város Önkormányzata az elnyert támogatási összegen felül 40 millió forint önerővel biztosítja a beruházás megvalósítását, így a 154,99 millió forintos összköltségű projekt kivitelezése során a huszonhét darab, meglévő nyitott elárusítóhely fölé korszerű ernyőszerkezet kerül felépítésre. Továbbá kialakításra kerül kettő üzlethelyiség is. Önerőből valósul meg az irodahelyiség, tárolók, akadálymentes toalettek, a parkosítás, továbbá a parkoló felújítása.

A projekt célja a piac mai elvárásoknak megfelelő üzemeltetési lehetőségeinek megvalósítása, a jogszabályban előírt piac működtetéséhez szükséges feltételek teljesítése, valamint a Budakeszi városképét is meghatározó impozáns piackép kialakítása.

Budakeszi Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás eredményeként a HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg a kivitelezési munkálatok elvégzésére, így a beruházás megvalósítására vonatkozó szerződés 2020. december 9-én került aláírásra.

A munkaterület átadás 2021. március 19-én megtörtént, így a HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft., mint kivitelező a kivitelezési munkákat megkezdi. A kivitelezési munkálatokra 180 nap áll rendelkezésre és 4 ütemben megvalósítva 2021. szeptemberébe várható a munkálatok befejezése.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

A kivitelezés idén márciusban kezdődött és napjainkra elérte az 50%-os készültségi fokot. Kialakításra került három épület, melyből kettőben kereskedelmi tevékenységhez, egyben pedig a piac felügyeletének alakítottak ki tereket. A parkoló és a piac szabadtéri árusító tere új és újított térburkolatot kapott, amely szintén elérte az 50%-os készültséget. A szabadtéri elárusító tér felett kialakított különleges tervezésű tetők is az oszlopokra kerültek, amelyeknek vízszigetelése, fagyásmentesítő fűtése, valamint világítás kialakítása folyamatban van. Az épületek nyílászárói, valamint a külső szigetelések elkészültek, míg a belső kialakítások, szigetelések és a gépészeti kialakítások folyamatosan készülnek.

Budakeszi Város Dózsa György téri piacának fejlesztése 2021. december 6-án befejeződött, így ünnepélyes keretek között átadásra került a város lakói számára. A kivitelezés 2021 márciusában kezdődött és a tervek szerinti határidővel megvalósult.

A beruházás során 27 db meglévő nyitott elárusítóhely korszerűsítése valósult meg. Az elárusítóhelyek és a tér fedése egyedi ernyőszerkezettel került megtervezésre. Jelenlegi elárusítóhelyek korszerűsítése után megfelelően, hosszú ideig képesek kiszolgálni majd a piaci árusítást. A beruházás során kialakításra került három épület, melyből kettőben kereskedelmi tevékenységhez, egyben pedig a piac felügyeletének alakítottak ki tereket. Az üzlethelyiségek mellett akadálymentesített, női és férfi wc/mosdó, tároló került még kialakításra. A parkoló és a piac szabadtéri árusító tere új és újított térburkolatot kapott. 2 db üzlethelyiség is kialakításra került.

A tervezésnek köszönhetően Budakeszi Város egy egyedi, impozáns és a mai kornak megfelelő kialakítású intézménnyel gazdagodott.

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Polgármesterének 14/2021. (I.28.) határozata a Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítása tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-vel kötött, Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítását- a mellékelt tartalommal – jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket