Egyéb

Október 14-én, hétfőn ügyeleti rendszer a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a helyi választási iroda tagjaiként dolgozó köztisztviselők a szavazást követő napon pihenőnapjukat töltik, ezért 2019. október 14-én, hétfőn a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

Az ügyfélszolgálaton beadványokat átveszünk.
Megértésüket köszönjük!

Megosztom a cikket

FOLYTATÓDIK A KOSSUTH UTCA FELÚJÍTÁSA

Tisztelt Lakosok!

A kivitelező Útkorona Kft. ma, február 20-án délután értesítette hivatalomat, hogy
a Kossuth utca felújításának következő ütemét
2019. február 20-tól, szerdától
folytatja a Kossuth utca – Erdő utca csomópontjában.

Mivel az útalap kiszedésére, betonozási és burkolatépítési munkákra kerül sor, a fenti csomópont a munkálatok idejére az akadálymentes munkavégzés érdekében
a gépjármű-forgalom elől
LEZÁRÁSRA KERÜL!

Megosztom a cikket

Tovább

Pályázat közterület-felügyeleti munkakör betöltésére

Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Megosztom a cikket

Tovább

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Borsodiné Gláser Krisztina főépítésszel és Gáspár Dávid főépítészi referenssel Budakeszi Város Településképi Arculati Kézikönyvének és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására bruttó 1.702.000.- Ft ellenében.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy az 1. pontban foglalt ügyben a szükséges lépéseket, intézkedéseket megtegyék a vonatkozó jogszabály szerint (pl. partnerségi egyeztetés, lakossági fórum, államigazgatási szervekkel szükséges egyeztetések, fotók készítése).

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt kézikönyv és településképi rendelet módosítására bruttó 1.702.000.- Ft összeget biztosít. Ennek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésből tervezett K1 személyi juttatások sora (1.702.000.-Ft) és K2 szociális hozzájárulási adó sora (332.000.-Ft).

 

Felelős:    1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

2.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-4. pont: 2019. szeptember 30.

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját 2019. január 1-i hatállyal 45.000.- Forintról, 46.380.- Forintra emeli meg.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy a Képviselő –testület 2019. januári rendes ülésére terjessze be a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 18/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítását valamint Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének összeállítása során ezt vegye figyelembe.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” című pályázatot benyújtja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

 

Felelős:     1. és 3. pont dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

 1. és 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

 1. pont: 2019. januári munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés
 2. pont: 2019. január 25.
Megosztom a cikket