Egyéb

FOLYTATÓDIK A KOSSUTH UTCA FELÚJÍTÁSA

Tisztelt Lakosok!

A kivitelező Útkorona Kft. ma, február 20-án délután értesítette hivatalomat, hogy
a Kossuth utca felújításának következő ütemét
2019. február 20-tól, szerdától
folytatja a Kossuth utca – Erdő utca csomópontjában.

Mivel az útalap kiszedésére, betonozási és burkolatépítési munkákra kerül sor, a fenti csomópont a munkálatok idejére az akadálymentes munkavégzés érdekében
a gépjármű-forgalom elől
LEZÁRÁSRA KERÜL!

Megosztom a cikket

Tovább

Pályázat közterület-felügyeleti munkakör betöltésére

Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Megosztom a cikket

Tovább

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Borsodiné Gláser Krisztina főépítésszel és Gáspár Dávid főépítészi referenssel Budakeszi Város Településképi Arculati Kézikönyvének és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására bruttó 1.702.000.- Ft ellenében.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy az 1. pontban foglalt ügyben a szükséges lépéseket, intézkedéseket megtegyék a vonatkozó jogszabály szerint (pl. partnerségi egyeztetés, lakossági fórum, államigazgatási szervekkel szükséges egyeztetések, fotók készítése).

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt kézikönyv és településképi rendelet módosítására bruttó 1.702.000.- Ft összeget biztosít. Ennek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésből tervezett K1 személyi juttatások sora (1.702.000.-Ft) és K2 szociális hozzájárulási adó sora (332.000.-Ft).

 

Felelős:    1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

2.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-4. pont: 2019. szeptember 30.

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját 2019. január 1-i hatállyal 45.000.- Forintról, 46.380.- Forintra emeli meg.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy a Képviselő –testület 2019. januári rendes ülésére terjessze be a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 18/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítását valamint Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének összeállítása során ezt vegye figyelembe.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” című pályázatot benyújtja.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

 

Felelős:     1. és 3. pont dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

 1. és 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

 1. pont: 2019. januári munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés
 2. pont: 2019. január 25.
Megosztom a cikket

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz – útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárd bu

 

Projekt megnevezése:

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz -útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a MunkácsyMihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárdburkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése.

Projekt azonosító száma:

PM_ONKORMUT_2016/92

Kedvezményezett:

Budakeszi Város Önkormányzata

 

A támogató neve:

Nemzetgazdasági Minisztérium

A támogatás forrása:

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye TerületfejlesztésiProgramja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás aPest megyei fejlesztések előirányzatból

 

A támogatás összege:

150 000 000 Ft

 

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:

2017. június 1.

 

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:

2018. július 31.

 

Budakeszi Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárdburkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására 150millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert. A Nemzetgazdasági Minisztérium azelszámolható költségek 100%-át finanszírozza.


Budakeszi Város Önkormányzata a pályázat keretében a Budakeszi Kossuth Lajos utca – azErdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasza, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utcacsomópontja és a Reviczky utca kiépítését, felújítását, korszerűsítését valósítja meg.

 

A 158 millió forintos összköltségű beruházás keretében a Kossuth Lajos utca -Erdő utca és aVirágvölgy utca közötti szakasz- útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerénekfelújítása, a Kert utca burkolatának felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utcacsomópontjának ív és magassági korrekciója, valamint a Reviczky utca szilárd burkolatánakés csapadékvíz elvezetésének megépítése tervezett.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a város közterei és közútjai a maikornak megfelelő kialakításúak legyenek, melyek hozzájárulnak egy élhetőbb városképhez.A beruházás többek között közvetlenül elősegíti az új városközpont elérhetőségét és többközintézmény jobbminőségű megközelíthetőségét.

Megosztom a cikket

A Budakeszi Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzése

Projekt megnevezése:

A Budakeszi Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzése

 

Projekt azonosító száma:

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00113

Kedvezményezett:

Budakeszi Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

8 352 121 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. október 01.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2017. december 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL BŐVÍTIK A BUDAKESZI PITYPANG SPORT ÓVODA ESZKÖZÁLLOMÁNYÁT

Budakeszi Város Önkormányzata a Pitypang Sport Óvoda eszközállományának bővítésére több mint 8 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A 8,4 millió forintos összköltségű uniós támogatású projekt keretében a Pitypang Sport Óvoda eszközparkjának bővítése, cseréje és az előírások szerinti, de nem meglévő eszközök beszerzése valósul meg. Az óvoda kapacitásbővítésével szükségessé vált minden kötelező eszköz beszerzése a bútorzat és a fejlesztő játékok tekintetében és mivel a jelenlegi eszközpark nem felel meg a mai kor igényeinek, így a projekt célja a régi hat csoportszoba hiányos felszerelésének pótlása és a két új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése.

A tehetséggondozás és a fejlesztés, mint kiemelt nevelési alapfeladatok megjelenésével az óvoda szolgáltatásának köznevelési törvényhez való igazítása érdekében minden csoportban szükséges az ábrázoló tevékenységekhez és a fejlesztőjátékokhoz való eszközbővítés. A differenciált, egyéni bánásmód gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztő játékokra van szükség, melyeket a mikro csoportos, illetve az egyéni fejlesztésben lehet használni, ezért minden csoportban bővítésre kerül a játékállomány.

Az óvoda módszerei a pedagógiai munkák során nagymértékben átalakultak. A komplex tevékenységek megtartásánál szükség van a különféle fejlesztőjátékok használatára és mivel jelenleg a játékállomány kevés fejlesztőjátékot foglal magába, így a beruházás keretén belül beszerzésre kerülnek fejlesztőjátékok.

Tehetséggondozás jelenleg nem folyik az óvodában, így ennek az eszközigényét is elő kell teremteni és mivel a tehetséggondozás folyamata a csoportban történő nevelésben kezdődik, megfigyeléssel, folyamatos fejlesztéssel, ezért fontos a már működő csoportok ábrázoló tevékenységhez szükséges eszközigényének beszerzése is.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a Pitypang Sport Óvoda olyan eszközállománnyal rendelkezzen, amelynek eredményeként a kisgyermekek a mai kornak megfelelő szakmai fejlesztésben részesülhetnek.

Megosztom a cikket