Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2021. (VII.29.) Kt. határozata a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítésére alkalmas cégektől ajánlatokat kérjen be.

.

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, jogi megfelelőség igazolását követően a vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

Felelős:     1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül

  1. pont: az ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül

 

Megosztom a cikket