Budakeszi Város Polgármesterének 54/2021. (III. 25.) határozata a Márity László utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák elhelyezésére

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 

  1. Budakeszi Város Polgármestere a közúti forgalmi rend változtatásával kapcsolatos, összesen 5 db sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz telepítésére bruttó 600 000 Ft-ot, valamint összesen 5 db KRESZ tábla kihelyezésére bruttó 72 500 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1 sora.
  2. Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel kötendő, a Márity László utcába telepítendő sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök, valamint KRESZ táblák telepítésére vonatkozó vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:           dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:       1. pont: azonnal

  1. pont: 2021. március 31.
Megosztom a cikket