Pályázatok

Pályázat Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Útügyi referens

munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, Motivációs levél, Oklevelek, bizonyítványok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 8.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

Megosztom a cikket

Árajánlat kérés műszaki ellenőri feladat elvégzésére

Tisztelt Ügyvezető Hölgy/Úr!

Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatot kér ,,a Dózsa György téri piac fejlesztése Budakeszin” építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátására. Az ellátandó feladat részét képezi a kivitelezési munkálatok heti ellenőrzése, az e-napló vezetése, a heti koordinációs értekezleteken történő részvétel, a munkaterület átadás-átvétele és a kivitelezés lezárása.

Árajánlat-kérés-műszaki-ellenőri-feladat-elvégzésére – pályázat letöltése

Megosztom a cikket

Tájékoztatás a „Budakeszi Oktatásáért” pályázat 2019/2020. évi eredményéről

Kilenc pályázat érkezett a pedagógusok részére kiírt „Budakeszi Oktatásáért” pályázati kiírásra.

A következő tanárok pályázata nyert havi bruttó 75 000 Ft-os támogatást:

  • Baka Erzsébet (SZIA) A tanulás előkészítése mozgásos gyakorlatokon keresztül, tanulás stressz oldása című pályázatával
  • Gedeonné Mergenthaler Réka (NSJG) pályázata
  • Tölgyesi Katalin (Czövek Erna AMI) Új, improvizatív szemlélet a fuvola oktatásban című pályázatával

A nyertes  pályázatok tanárai  szakmai napon mutatják majd  be az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant a tanár kollegáknak, a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak. Ezek, és a nyílt órák időpontjait közzétesszük.

Tizenhat pályázat érkezett a tanulók részére kiírt „Budakeszi Oktatásáért” pályázati kiírásra. Egy alsó tagozatos, 8 felső tagozatos, és 7 gimnazista tanuló adta be a pályázatát.

  • Alsó tagozat:Hámori Benedek (SZIA 4/D. osztályos)
  • Felső tagozat: Farsang Bernát (Prohászka 7/A. osztályos)
  • Felső tagozat: Ferenczi Jácint (Prohászka 6/A. osztályos)
  • Gimnázium: Nagy Benjamin (Prohászka 9/B. osztályos)
  • Gimnázium: Mészáros Vince (Prohászka 11/A. osztályos)
  • Tankerületi Különdíj Juhász Ádám (NSJG 12/B. osztályos)

Önkormányzatunk nagyon köszöni a pályázók és a szakmai zsűri kiváló munkáját, az iskolák támogatását. Gratulálunk minden nyertesnek!

 

Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket

I. Budakeszi Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt

Örömmel vette készhez az értesítő levelet az Önkormányzat, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1-2-0/09-11 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázatra benyújtott „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” című pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírásának az előkészítése folyamatban van. A projekt várhatóan 2012. áprilisában indul.

Megosztom a cikket