Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi belterület, 495/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő III. épület 2. sz üzlet megnevezésű helyiség bérletére vonatkozóan

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi belterület, 495/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő „III. épület 2. számú üzlet megnevezésű helyiség” határozatlan idejű bérleti jogának megszerzésére.

Megosztom a cikket

Pályázat Szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2024.05.03-ig tartó közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatások megállapítása: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési támogatás. Köztemetés, közfoglalkoztatás, környezettanulmány készítése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                       

                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 •  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és igazgatási területen legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 22.

Megosztom a cikket

Pályázat Hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Hatósági  ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2025. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a hagyatéki ügyek egy részét, kereskedelmi ügyeket (ebbe tartoznak az üzletek működési engedélyezése, továbbá ellenőrzésére vonatkozó feladatok, az üzleti és nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételi, valamint ellenőrzési feladatok, az ipari és szolgáltató telepek telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele, a telepek engedélyezése, a zenés, táncos rendezvények megtartásához szükséges rendezvénytartási engedélyek kiadása, a vásárok, piacok tartásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok).

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskola/ gimnázium
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP vagy KCR felhasználói szintű ismerete.
 • Hasonló területen szerzett legalább két év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 9.§ alapján,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 24.

Megosztom a cikket

Pályázat Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

 

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Budakeszi és a Közterület-felügyelet illetékességi területe) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság (intézményi támogatással),
 • Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság,
 • B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga, közterület felügyeletnél szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 •  Motivációs levél,
 •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt a 23/535-710/108-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 18.

Megosztom a cikket