Pályázatok

Pályázati kiírások

Pályázati kiírás: a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi belterület, 899 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi Erdő u. 101. sz. alatt található ingatlan értékesítésére.

Nyomtatvány letöltése: pályázati kiírás_899 hrsz.


Pályázati kiírás: a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi belterület, 959 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi, Erdő u. 70. sz. alatt található ingatlan értékesítésére.

Nyomtatvány letöltése: pályázati kiírás_959 hrsz.

Megosztom a cikket

I. Budakeszi Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt

Örömmel vette készhez az értesítő levelet az Önkormányzat, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1-2-0/09-11 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázatra benyújtott „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” című pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírásának az előkészítése folyamatban van. A projekt várhatóan 2012. áprilisában indul.

Megosztom a cikket

III. Budakeszi Város Tölgyfa – Fenyő utcák egyesített rekonstrukciója

Befejeződött Budakeszin 2009 év végén a Tölgyfa utca – Fenyő utca rekonstrukciója a KMOP 2.1.1/B pályázat keretén belül. A Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat segítségével, az Európai Unió által támogatott projekt eredményeként, a város és az agglomeráció biztonságossá tett gyűjtőúttal bővült.

 

Megosztom a cikket

I. Híd Szociális és gyermekjóléti Szolgálat bővítése, rekonstrukciója

A Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartóinak és működtetőinek hosszú távú stratégiai célja az ellátási terület, tágabban a térség lakossága számára lehető legteljesebb és komplexebb módon biztosítsa a szükséges szociális ellátási formákat, biztosítsa a lakónépesség részére az igényekhez, szükségletekhez és előírásokhoz igazodó sokoldalú, továbbá bárki számára hozzáférhető szociális ellátó rendszert.

A főépületben üzemeltetett szociális központ az időskorú használók és ellátottak számára kedvezőtlen kialakítású volt, ezért is nagy örömmel pályázott az önkormányzat a KMOP-4.5.1-09 számú Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázatra. Az uniós támogatás elnyerése után megkezdődött a rekonstrukció, ami várhatóan 2012. nyarára fog befejeződni. A projekt kiemelt eleme a komplex akadálymentesítés megvalósítása, melynek szükségessége egyértelműen az ellátott korosztály és egészségi állapotából fakad, a beruházás részét képezi még az intézmény ellátásfejlesztése, környezet rendezése, mely magába foglalja a burkolatok cseréjét, zöldfelület rendezését is.

Megosztom a cikket

III. Uniós támogatással újjáépült Budakeszi városközpontja

Budakeszi városa 520.535.427 forint uniós támogatást nyert a Pest megyei településközpontok fejlesztésére kiírt KMOP-2009-5.2.1/B pályázat keretében.  A Budakeszi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja „Fő utca és környezete” elnevezésű projekt megvalósulását az Új Széchenyi Terv tette lehetővé. A 720 millió forintos összköltségvetést meghaladó 2011 év vége felé befejeződő beruházásból nem csak a Polgármesteri Hivatal újult meg, de városközpont egy része is.

Nemcsak a helyi lakosok örülhetnek a főváros szomszédságában zöldellő városban végbement változásoknak. Bár az uniós támogatással újjáépített városközpont első körben bizonyosan a budakesziek szimpátiáját vívja ki, az önkormányzatnak nem titkolt célja volt, hogy a megszépült centrum nagyobb vonzerőt jelentsen a turizmusnak, illetve a zöldebb környezetbe költözni vágyó nagyvárosi családoknak is.

Megosztom a cikket

III. A Pitypang óvoda bővítése

Budakeszi Város Önkormányzata pályázott a KMOP-4.6.1/B-09 számú „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázatra, melyet sikeresen meg is nyert. A Pitypang Óvoda bővítésére 2010-ben 100 millió Ft uniós támogatást nyert 11 666 883 Ft önrész biztosítása mellett. Az intézmény ez idáig 182 gyermek befogadására volt alkalmas. A beruházás befejezése után az óvoda 2011 szeptemberétől kezdve 225 gyermeket tud befogadni. A beruházás folyamán kialakításra került három új foglalkoztató, a hozzájuk tartozó mosdókkal és öltözőkkel, logopédiai szoba és az orvosi szoba alapterülete nőtt, szertárakkal bővült az épület. A gyerekek fejlődésében nagyon fontos a mozgás, amely a Pitypang Sport Óvodában kiemelt figyelmet kap. Ezért nagy öröm, hogy egy tornaterem kialakítására is lehetőséget kapott az intézmény, ahol rossz időben is tudnak játszani, mozogni a kicsik.

Megosztom a cikket

II. Testvérvárosok kórusainak találkozója

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot adott be februárban az Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázatra. A testvérvárosi kapcsolatok ápolása és szorosabbá tétele érdekében szervezné meg Budakeszi a testvérvárosok kórusainak találkozóját, megünnepelve ezzel a magyar zeneszerző Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját. A résztvevők a kulturális eseményen közös élménnyel gazdagodhatnak, tapasztalatot cserélhetnek.

A pályázat elbírálása folyamatban van, az eredmény május végére várható.

Megosztom a cikket

Bölcsődei férőhelyek bővítése valósult meg

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot adott be egy 48 férőhelyes bölcsődei ellátást nyújtó új építésű épület építésére a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat kapcsán. A pályázat megvalósult:

https://varoshaza.budakeszi.hu/budakeszi-varos/kultura-oktatas/2014-10-30-08-04-42

Megosztom a cikket