Pénzügyi Osztály

Cserép Zsolt

Beosztás: pénzügyi osztályvezető
Iroda:9.
Telefonszám:+36 23 535 710 / 138
Email cím:cserep.zsolt@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:

Lantos Bernadett

Beosztás:gazdálkodási csoportvezető
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710/128
Email cím:lantos.bernadett@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében számlázással és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Sarkadi-Karafiát Anita

Beosztás:pénzügyi ügyintéző
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710/132
Email cím:karafiat.anita@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében számlázással és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Bíró Ferdinándné

Beosztás:pénzügyi ügyintéző
Iroda:13.
Telefonszám:+36 23 535 710/158
Email cím:biro.andrea@budakeszi.hu
puiroda@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Pénztárosi feladatok ellátása

Kunfalvi Mónika

Beosztás:pénzügyi ügyintéző
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710 / 139
Email cím:kunfalvi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • TBudakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatalszámlázással és utalással kapcsolatos pénzügyi feladatainak ellátása

Pilis Veronika

Beosztás:gazdálkodási ügyintéző
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710/136
Email cím:pilis.veronika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében a könyvelési és számviteli feladatok ellátása

Enders Katalin

Beosztás:pénzügyi ügyintéző
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710/147
Email cím:enders.katalin@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Önkormányzati Intézmények tekintetében, pénzügyi feladatok ellátása.

Bordás Enikő

Beosztás:pénzügyi ügyintéző
Iroda:13.
Telefonszám:+36 23 535 710/173
Email cím:bordas.eniko@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Pénztáros-helyettesi, Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények megrendelőivel, kötelezettségvállalásaival kapcsolatos feladatok ellátása
 • Számlanyilvántartás

A Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, elemzési feladatok ellátása.

Bővebben:

 • Költségvetési törvény alapján elkészíti a Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetési tervét, az előzetes egyeztetések, valamint az megalapozó számítások alapján meghatározza a kiadási igényeket, bevételeket.
 • Az elfogadott költségvetések alapján az elemi költségvetéseket elkészíti, melyet továbbít a Magyar Államkincstárnak.
 • Az évben fellépő gazdasági események alapján valamint az irányítószervi döntések szerint gondoskodik a költségvetési rendeletmódosítások képviselő-testület elé terjesztéséről.
 • A gazdálkodási szabályzatban, a jogszabályokban meghatározott hatás- és jogkörök gyakorlása:
  • benyújtott számlák ellenőrzése, érvényesítése
  • teljesítés igazolások ellenőrzése
  • a költségvetési előirányzatok erejéig pénzügyi ellenjegyzés
 • Pénzügyi teljesítések (utalások) előkészítése, Elektra nevű programban az utalások lebonyolítása
 • Az intézmények zökkenőmentes működése érdekében szükségszerűen intézményfinanszírozás utalása
 • ASP integrált számviteli rendszer használatával vezeti a számviteli nyilvántartásokat, főkönyvi könyvelést.
 • Magyar Államkincstár számára határidőben elkészíti a kötelező adatszolgáltatásokat. (IKJ, Mérlegjelentés)
 • Az igényelt normatíva összegét a jogszabályban meghatározott időszakban az intézmények által a mutatószámokról készített felülvizsgálati eredmények összesítése után elvégzi az adatszolgálatást a Magyar Államkincstár felé.
 • Elszámol az igényelt állami támogatás összegével, határidőben adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak.
 • Működteti és ellenőrzi a házipénztárakat.
 • Az illetményszámfejtéshez szükséges adatok szolgáltatását az Önkormányzat és Hivatal tekintetében végzi el.
 • A NAV részére az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek után fizetendő adóról és a rehabilitációs hozzájárulásról bevallást készít.
 • Az egyéb bevételek tekintetében ellátja a számlázi feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, a hátralékokról analitikát vezet.
 • Előkészíti és koordinálja a zárszámadási rendelettervezetet, a határidőnknek megfelelően eleget tesz a Kincstári adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • A bizottságok és képviselő-testület számára előterjesztéseket készít a feladatkörébe tartozó témák tekintetében.
 • Ellátja a szabályzatokban meghatározott egyéb feladatokat.

dr. Gyimóthy Roland

Beosztás:vagyongazda
Iroda:10.
Telefonszám:+36 23 535 710/126
Email cím:vagyongazda
Ellátott feladatok:Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vagyongazdálkodás

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek vagyonával való ügyek intézése. feladatok ellátása.

 • az Önkormányzati tulajdonú helyiségek, földterületek, bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek ügyintézés;
 • meglévő bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kérelmek ügyintézése;
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyintézés;
 • Önkormányzat megkeresése kárügyben; Önkormányzatunk vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással rendelkezik; káresemény bekövetkeztekor, Önkormányzatunk érintettsége esetén felelősség megállapítási eljárást folytatunk;
 • HÉSZ-ben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott telekalakítás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekcsoport újraosztásához kapcsolódó ügyintézés.

A telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez – a jogerős telekalakítási engedélyen kívül – szükséges az érintett tulajdonosok közötti telekalakítási megállapodás megkötése is. A megállapodás megkötésének feltétele a Képviselő-testület jóváhagyó döntése.

Sütőné Juhász Zsuzsanna

Beosztás:adócsoport vezető
Iroda:14.
Telefonszám:+36 23 535 710 / 140
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
juhasz.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadó,
 • gépjárműadó,
 • az adócsoport vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

Ábrahám Dorottya

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:14.
Telefonszám:+36 23 535 710/178
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
abraham.dorottya@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadó és gépjárműadóval kapcsolatos ügyek intézése

Kardos Gáborné Krisztina

Beosztás:könyvelő
Iroda:39.
Telefonszám:+36 23 535 710/191
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
kardos.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Idegenforgalmi adó, és könyveléssel kapcsolatos ügyek intézése

Pintér Edina

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:14.
Telefonszám:+36 23 535 710/168
Email cím:pinter.edina@budakeszi.hu

ado.o@budakeszi.hu

Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása „I-Q”

dr. Szerdahelyi Mónika

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:39.
Telefonszám:+36 23 535 710 / 139
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
szerdahelyi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Telekadóval és a behajtással kapcsolatos feladatok ellátása

Bódiné Varga Eszter

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:14.
Telefonszám:+36 23 535 710/122
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
varga.eszter@budakeszi.hu
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése

Busákné Bíró Krisztina

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:15.
Telefonszám:+36 23 535 710/151
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
biro.krisztina@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “A – D”

Kiss Judit

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:15.
Telefonszám:+36 23 535 710/145
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
kiss.judit@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “E – H”
 • méltányossági ügyek

Doba Zsófia

Beosztás:adóügyintéző
Iroda:15.
Telefonszám:+36 23 535 710/127
Email cím:ado.o@budakeszi.hu
doba.zsofia@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “R – Zs”
Megosztom a cikket