Pénzügyi Osztály

Ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon keresztül állunk szíves rendelkezésére! Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.00-17.00
 • szerda: 8.30-12.00 13.00-16.00
 • péntek: 8.30-12.00

Lantos Bernadett

Beosztás:  pénzügyi osztályvezető
Iroda: 9.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 128
Email cím: lantos.bernadett@budakeszi.hu
Ellátott feladatok: A pénzügyi osztályvezetői feladatok ellátása.

Lázárné Bodor Viola 

Beosztás: gazdálkodási csoportvezető, főkönyvelő
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/146
Email cím: bodor.viola@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében számlázással és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Sarkadi-Karafiát Anita

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/132
Email cím: karafiat.anita@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében számlázással és szerződésekkel kapcsolatos  feladatok ellátása

Bíró Ferdinándné

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 13.
Telefonszám: +36 23 535 710/158
Email cím: biro.andrea@budakeszi.hu
puiroda@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Pénztárosi feladatok ellátása

Kira Zsuzsa

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/130
Email cím: kira.zsuzsa@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények utalással kapcsolatos pénzügyi feladatainak ellátása

Bayer-Csepregi Anna

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/142
Email cím: csepregi.anna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • A Széchenyi István Általános Iskola étkeztetéssel összefüggő feladatainak ellátása.

Kunfalvi Mónika

Beosztás: gazdálkodási ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 136
Email cím: kunfalvi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében a könyvelési és számviteli feladatok ellátása

Hoffer Anita

Beosztás: gazdálkodási ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/131
Email cím: hoffer.anita@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében a könyvelési és számviteli feladatok ellátása

Enders Katalin

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/147
Email cím: enders.katalin@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Budakeszi Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Önkormányzati Intézmények tekintetében, pénzügyi feladatok ellátása.

Bordás Enikő

Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Iroda: 13.
Telefonszám: +36 23 535 710/173
Email cím: bordas.eniko@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Pénztáros-helyettesi, Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények megrendelőivel, kötelezettségvállalásaival kapcsolatos feladatok ellátása
 • Számlanyilvántartás

A Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, elemzési feladatok ellátása.

Bővebben:

 • Költségvetési törvény alapján elkészíti a Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetési tervét, az előzetes egyeztetések, valamint az megalapozó számítások alapján meghatározza a kiadási igényeket, bevételeket.
 • Az elfogadott költségvetések alapján az elemi költségvetéseket elkészíti, melyet továbbít a Magyar Államkincstárnak.
 • Az évben fellépő gazdasági események alapján valamint az irányítószervi döntések szerint gondoskodik a költségvetési rendeletmódosítások képviselő-testület elé terjesztéséről.
 • A gazdálkodási szabályzatban, a jogszabályokban meghatározott hatás- és jogkörök gyakorlása:
  • benyújtott számlák ellenőrzése, érvényesítése
  • teljesítés igazolások ellenőrzése
  • a költségvetési előirányzatok erejéig pénzügyi ellenjegyzés
 • Pénzügyi teljesítések (utalások) előkészítése, Elektra nevű programban az utalások lebonyolítása
 • Az intézmények zökkenőmentes működése érdekében szükségszerűen intézményfinanszírozás utalása
 • ASP integrált számviteli rendszer használatával vezeti a számviteli nyilvántartásokat, főkönyvi könyvelést.
 • Magyar Államkincstár számára határidőben elkészíti a kötelező adatszolgáltatásokat. (IKJ, Mérlegjelentés)
 • Az igényelt normatíva összegét a jogszabályban meghatározott időszakban az intézmények által a mutatószámokról készített felülvizsgálati eredmények összesítése után elvégzi az adatszolgálatást a Magyar Államkincstár felé.
 • Elszámol az igényelt állami támogatás összegével, határidőben adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak.
 • Működteti és ellenőrzi a házipénztárakat.
 • Az illetményszámfejtéshez szükséges adatok szolgáltatását az Önkormányzat és Hivatal tekintetében végzi el.
 • A NAV részére az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek után fizetendő adóról és a rehabilitációs hozzájárulásról bevallást készít.
 • Az egyéb bevételek tekintetében ellátja a számlázi feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, a hátralékokról analitikát vezet.
 • Előkészíti és koordinálja a zárszámadási rendelettervezetet, a határidőnknek megfelelően eleget tesz a Kincstári adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • A bizottságok és képviselő-testület számára előterjesztéseket készít a feladatkörébe tartozó témák tekintetében.
 • Ellátja a szabályzatokban meghatározott egyéb feladatokat.

dr. Prokai-Grosz Tímea

Beosztás: vagyongazda
Iroda: 10.
Telefonszám: +36 23 535 710/126
Email cím: grosz.timea@budakeszi.hu
Ellátott feladatok: Budakeszi Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vagyongazdálkodás

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek vagyonával való ügyek intézése. feladatok ellátása.

 • az Önkormányzati tulajdonú helyiségek, földterületek, bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek ügyintézés;
 • meglévő bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kérelmek ügyintézése;
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyintézés;
 • Önkormányzat megkeresése kárügyben; Önkormányzatunk vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással rendelkezik; káresemény bekövetkeztekor, Önkormányzatunk érintettsége esetén felelősség megállapítási eljárást folytatunk;
 • HÉSZ-ben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott telekalakítás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekcsoport újraosztásához kapcsolódó ügyintézés.

A telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez – a jogerős telekalakítási engedélyen kívül – szükséges az érintett tulajdonosok közötti telekalakítási megállapodás megkötése is. A megállapodás megkötésének feltétele a Képviselő-testület jóváhagyó döntése.

Sütőné Juhász Zsuzsanna

Beosztás: adócsoport vezető
Iroda:14 36.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 140
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
juhasz.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtás,
 • az adócsoport vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

Kardos Gáborné Krisztina

Beosztás: könyvelő
Iroda: 35.
Telefonszám: +36 23 535 710/191
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
kardos.krisztina@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • végrehajtás és könyveléssel kapcsolatos ügyek intézése

Pintér Edina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710/168
Email cím: pinter.edina@budakeszi.hu

ado.o@budakeszi.hu

Ellátott feladatok:
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása „G-Ő”

Koppány Ferenc

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/145
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
koppany.ferenc@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: A-E/É

 • Méltányossági ügyek intézése , vezetéknév szerint L-Zs

Gáspárné Dobi Katalin

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/195
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
dobi.katalin@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése

dr. Szerdahelyi Mónika

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 36.
Telefonszám: +36 23 535 710 / 139
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
szerdahelyi.monika@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
 • telekadóval kapcsolatos feladatok ellátása
 • talajterhelés és idegenforgalmi adó (IFA)

Bódiné Varga Eszter

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/122
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
varga.eszter@budakeszi.hu
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: F-K
 • méltányossági ügyek intézése , vezetéknév szerint A-K

Busákné Bíró Krisztina

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/151
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
biro.krisztina@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “A – F”

Hegyi Zita

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15.
Telefonszám: +36 23 535 710/127
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
hegyi.zita@budakeszi.hu
 • Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása “P – Zs”
 • részletfizetési kérelmek

Nagy Lilla

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14.
Telefonszám: +36 23 535 710/178
Email cím: ado.o@budakeszi.hu
nagy.lilla@budakeszi.hu
 • Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése, utcanév szerint: L-Zs
Megosztom a cikket