Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma:
PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 

A támogatás összege:
344 999 549 Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:

  1. augusztus 10.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:

  1. augusztus 10

Budakeszi Város Önkormányzata Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 345 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész csapadékvíz rendezése kerül fejlesztésre. A 645 millió forintos összköltségű projekt keretében a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkos út csapadékvíz rendezése valósul meg. A csapadékvíz-elvezető több szakaszból áll majd össze, mert a különböző vízmennyiségek elvezetéséhez különböző szelvényméret és mederkialakítás szükséges. A kialakítandó csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadékmennyiségét vezeti majd a Budakeszi-árokba.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, a település környezeti állapota javuljon, a helyi vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyeztetettségét.

2020. december 3. 
A kivitelezési munkálatok első üteme határidőre megtörtént, mely a Budakeszi-ároktól indult és a Patak utcán folytatódott. Elkészült a befogadómű és a Patak utcai csapadékvíz csatorna,valamint a Vízművek kötelezte Budakeszi Város Önkormányzatát a Patak utcai nyomóvezeték cseréjére is, mely szintén megvalósult.
 II.ütem képei

A kivitelezés második szakasza a végéhez ért, melynek keretében a Kert utca, Árnyas utca és Megyei út közötti szakasz került fejlesztésre. Itt a vízjogi létesítési engedély értelmében összesen 632 fm vasbeton árokelem épült vízbeeresztős betonfedlapokkal és a kijelölt helyeken víznyelő rácsokkal. A kocsibejáróknál 10 tonna-, míg a többi helyen 5 tonna teherbírású fedlapok kerültek elhelyezésre.

A harmadik ütem kivitelezésével folytatódik a beruházás, mely első szakaszában az Árnyas utca a Kert utca–Árnyas utca sarkánál már meglévő aknától, az Árnyas utca–Makkosi út találkozásánál épített aknáig fog tartani. A folytatás pedig a Makkosi útnak a Székely köztől a Zichy közig tartó szakasza. Itt a Makkosi úti csapadékcsatornának két ága lesz. Az egyik a Székely köztől az Árnyas utca–Makkosi út keresztezésénél épített aknáig, míg a másik ugyanettől az aknától a Zichy közig fog tartani.

A munkálatoknál először a közműkiváltások készülnek el, majd ezek után kerül kiépítésre a csapadékcsatorna-rendszer. A nyílt ároknál minden olyan kapubejáró lefedésre kerül majd, amelyik előtt közvetlenül elhalad a csapadékcsatorna.

A kivitelezés harmadik, egyben befejező szakaszában az Árnyas utca (Kert utca és Makkosi út között) a Bem utca (Árnyas utca és Gábor Áron utca között) és a Makkosi út (Székely köztől a Zichy közig) közötti szakasz fejlesztése valósult meg. Itt a vízjogi létesítési engedély értelmében összesen 1881,9 fm vasbeton árokelem épült, vízbeeresztős beton fedlapok, és a kijelölt helyeken telepített víznyelő rácsok beépítésével. A kocsibejáróknál 10 tonna, míg a többi helyen 5 tonna teherbírású fedlapokat helyezett el a kivitelező. A nyílt ároknál minden olyan kapubejárót lefedtek , amelyik előtt közvetlenül elhalad a csapadékcsatorna.

A 703 millió forintos összköltségű projekt keretében a kialakított csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadék mennyiségét vezeti majd a Budakeszi-árokba. Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű, Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész, vagyis a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Bem utca, Makkos út csapadékvíz-elvezetési beruházása valósult meg.

A fejlesztésnek köszönhetően a település környezeti állapota érezhetően javul, a helyi vízkár veszélyeztetettsége pedig nagyságrendekkel csökken, hiszen a beruházás hosszútávon is garantálja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, csökkentve Budakeszi Város ezen településrészén az infrastrukturális hátrányokat.

Megosztom a cikket