Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma:
PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 

A támogatás összege:
344 999 549 Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:

  1. augusztus 10.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:

  1. augusztus 10

Budakeszi Város Önkormányzata Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 345 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész csapadékvíz rendezése kerül fejlesztésre. A 645 millió forintos összköltségű projekt keretében a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkos út csapadékvíz rendezése valósul meg. A csapadékvíz-elvezető több szakaszból áll majd össze, mert a különböző vízmennyiségek elvezetéséhez különböző szelvényméret és mederkialakítás szükséges. A kialakítandó csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadékmennyiségét vezeti majd a Budakeszi-árokba.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, a település környezeti állapota javuljon, a helyi vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyeztetettségét.

2020. december 3. 
A kivitelezési munkálatok első üteme határidőre megtörtént, mely a Budakeszi-ároktól indult és a Patak utcán folytatódott. Elkészült a befogadómű és a Patak utcai csapadékvíz csatorna,valamint a Vízművek kötelezte Budakeszi Város Önkormányzatát a Patak utcai nyomóvezeték cseréjére is, mely szintén megvalósult.
 II.ütem képei
Megosztom a cikket