Egyéb elemek

Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma:
PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Pénzügyminisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 

A támogatás összege:
344 999 549 Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:

  1. augusztus 10.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:

  1. augusztus 10

Budakeszi Város Önkormányzata Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 345 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész csapadékvíz rendezése kerül fejlesztésre. A 645 millió forintos összköltségű projekt keretében a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkos út csapadékvíz rendezése valósul meg. A csapadékvíz-elvezető több szakaszból áll majd össze, mert a különböző vízmennyiségek elvezetéséhez különböző szelvényméret és mederkialakítás szükséges. A kialakítandó csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadékmennyiségét vezeti majd a Budakeszi-árokba.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, a település környezeti állapota javuljon, a helyi vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyeztetettségét.

2020. december 3. 
A kivitelezési munkálatok első üteme határidőre megtörtént, mely a Budakeszi-ároktól indult és a Patak utcán folytatódott. Elkészült a befogadómű és a Patak utcai csapadékvíz csatorna,valamint a Vízművek kötelezte Budakeszi Város Önkormányzatát a Patak utcai nyomóvezeték cseréjére is, mely szintén megvalósult.
 II.ütem képei

A kivitelezés második szakasza a végéhez ért, melynek keretében a Kert utca, Árnyas utca és Megyei út közötti szakasz került fejlesztésre. Itt a vízjogi létesítési engedély értelmében összesen 632 fm vasbeton árokelem épült vízbeeresztős betonfedlapokkal és a kijelölt helyeken víznyelő rácsokkal. A kocsibejáróknál 10 tonna-, míg a többi helyen 5 tonna teherbírású fedlapok kerültek elhelyezésre.

A harmadik ütem kivitelezésével folytatódik a beruházás, mely első szakaszában az Árnyas utca a Kert utca–Árnyas utca sarkánál már meglévő aknától, az Árnyas utca–Makkosi út találkozásánál épített aknáig fog tartani. A folytatás pedig a Makkosi útnak a Székely köztől a Zichy közig tartó szakasza. Itt a Makkosi úti csapadékcsatornának két ága lesz. Az egyik a Székely köztől az Árnyas utca–Makkosi út keresztezésénél épített aknáig, míg a másik ugyanettől az aknától a Zichy közig fog tartani.

A munkálatoknál először a közműkiváltások készülnek el, majd ezek után kerül kiépítésre a csapadékcsatorna-rendszer. A nyílt ároknál minden olyan kapubejáró lefedésre kerül majd, amelyik előtt közvetlenül elhalad a csapadékcsatorna.

A kivitelezés harmadik, egyben befejező szakaszában az Árnyas utca (Kert utca és Makkosi út között) a Bem utca (Árnyas utca és Gábor Áron utca között) és a Makkosi út (Székely köztől a Zichy közig) közötti szakasz fejlesztése valósult meg. Itt a vízjogi létesítési engedély értelmében összesen 1881,9 fm vasbeton árokelem épült, vízbeeresztős beton fedlapok, és a kijelölt helyeken telepített víznyelő rácsok beépítésével. A kocsibejáróknál 10 tonna, míg a többi helyen 5 tonna teherbírású fedlapokat helyezett el a kivitelező. A nyílt ároknál minden olyan kapubejárót lefedtek , amelyik előtt közvetlenül elhalad a csapadékcsatorna.

A 703 millió forintos összköltségű projekt keretében a kialakított csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadék mennyiségét vezeti majd a Budakeszi-árokba. Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű, Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész, vagyis a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Bem utca, Makkos út csapadékvíz-elvezetési beruházása valósult meg.

A fejlesztésnek köszönhetően a település környezeti állapota érezhetően javul, a helyi vízkár veszélyeztetettsége pedig nagyságrendekkel csökken, hiszen a beruházás hosszútávon is garantálja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, csökkentve Budakeszi Város ezen településrészén az infrastrukturális hátrányokat.

Megosztom a cikket

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz – útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése

Projekt megnevezése:

Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz – útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése.

Projekt azonosító száma:
PM_ONKORMUT_2016/92

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

A támogató neve:
Nemzetgazdasági Minisztérium

A támogatás forrása:
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

A támogatás összege:
150 000 000 Ft

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett megkezdése:
2017. június 1.

A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett befejezése:
2018. július 31.

Budakeszi Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására 150 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert. A Nemzetgazdasági Minisztérium az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Budakeszi Város Önkormányzata a pályázat keretében a Budakeszi Kossuth Lajos utca – az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasza, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontja és a Reviczky utca kiépítését, felújítását, korszerűsítését valósítja meg.

A 158 millió forintos összköltségű beruházás keretében a Kossuth Lajos utca -Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti szakasz- útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Kert utca burkolatának felújítása, a Szél utca és a Munkácsy Mihály utca csomópontjának ív és magassági korrekciója, valamint a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése tervezett.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a város közterei és közútjai a mai kornak megfelelő kialakításúak legyenek, melyek hozzájárulnak egy élhetőbb városképhez.

A beruházás többek között közvetlenül elősegíti az új városközpont elérhetőségét és több közintézmény jobbminőségű megközelíthetőségét.

Megosztom a cikket

Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő kapacitásbővítése

Projekt megnevezése:
Budakeszi Mosolyvár bölcsőde négy csoportszobával történő kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadása és ellátása érdekében

Projekt azonosító száma:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
169 223 207 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. november 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2019. november 1.

 

Budakeszi Város Önkormányzata a Mosolyvár Bölcsőde bővítésére több mint 176 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Budakeszi Város Önkormányzatának fenntartásában, a városban kettő, a Mosolyvár Bölcsőde és a Budakeszi Bölcsőde működik, melyek a 3 év alatti gyermekek ellátását biztosítják és kizárólag Budakeszi Városban életvitelszerűen élők gyermekeket látják el. Mivel az utóbbi években egyre fokozottabb igény mutatkozik a bölcsődei ellátás iránt, amit a meglévő Budakeszi Bölcsőde már nem tud kielégíteni, így a nagy létszámú férőhelyhiány miatt jelen 176,86 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően 4csoportszobával és a hozzájuk tartozó udvari térrel bővül a Mosolyvár Bölcsőde épülete. Továbbá a csoportszobák kialakításához bútorzat, illetve kültéri- és beltéri játékok kerülnek beszerzésre.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a két szorosan együttműködő intézménnyel összesen a Budakeszin élő 0-3 éves korú bölcsődébe jelentkező gyerekek teljes ellátását tudja biztosítani, melynek eredményeként a kisgyermekek a mai kornak megfelelő szakmai fejlesztésben is részesülhetnek.

Jelen projekt átfogó célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés helyi szintű javítása, valamint a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A beruházásnak köszönhetően javul az bölcsődei ellátáshoz való helyi szintű hozzáférés, valamint növekszik a kisgyermeket nevelők munkavállalási aránya.

Megosztom a cikket

A Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

Projekt megnevezése:
A Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító száma:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
41 244 462 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2018. augusztus 15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2019. október 14.

 

Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Bölcsőde épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére több mint 41 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A 41,24 millió forintos összköltségű európai uniós támogatású projekt keretében Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Bölcsőde épületét korszerűsíti, mert az épület állalga az évek során oly mértékben amortizálódott, hogy szükséges annak infrastrukturális fejlesztése. A szakmai vizsgálatok alapján az épület energiahatékonyságának javítását csak megfelelő homlokzati- és padlásfödém szigeteléssel lehet megoldani. A nyílászárók teljes körű cseréje szükséges, mert ebben az állapotban semmilyen műszaki elvárásnak nem felelnek meg. Az épület nem akadálymentes, holott ezt a követelményt jogszabály is előírja. A fentiek alapján a bölcsőde épületének felújítása több okból is szükséges és elkerülhetetlen.

Jelen beruházás keretében a Budakeszi Bölcsőde épületének infrastrukturális fejlesztése valósul, annak érdekében, hogy a mai kornak megfelelő szigetelést, nyílászárókat és tetőfedést alakítsunk ki és ezzel hozzájárulva az élhetőbb intézményi körülményekhez, melyek elengedhetetlenek a gyermekek napközbeni ellátásához.

Az akadálymentesítés két részből tevődik össze. Egyrészt, akadálymentes, mozgáskorlátozottak által is használható WC helyiség kerül kialakításra. Másrészt az épület főbejárati előlépcsője megszűnik, helyette rámpák készülnek, kielégítve a járdákra és rámpákra vonatkozó műszaki előírásokat és követelményeket. A bölcsőde játszókertjének bővítését, kerítés áthelyezéssel valósítjuk meg. A bővített területen elhelyezésre kerüln egy a korosztálynak megfelelő, játszótéri berendezés, gumilemezes esésvédő burkolattal. Továbbá eszközbeszerzés is tervezett mivel a gyermeköltöző bútorzata kb. 30 éves, elavult, kopott és többször javított. Ezen felül a játékkészlet is cserére kerül, melyek pedagógiai szempontok miatt szükségesek.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a létesítmény úgy kerül felújításra, hogy megfeleljen a hosszú távú fenntarthatóság követelményének, mind kialakításánál, mind működtetésénél fogva. Ezenkívül kiemelt gondot fordítottunk az egészséges, és inspiratív életterek kialakítására, amely a gyermekeknek a kreatív fejlődés lehetőségét biztosítja.

Megosztom a cikket

Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt megnevezése:
Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosító száma:
VEKOP-5.3.2.-15-2016-00032

Kedvezményezett:
Budakeszi Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
118 662 721 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. június 15.

A projekt megvalósítás tényleges befejezése:
2020. május 29.

Budakeszi Város Önkormányzata a város közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztésére több mint 118 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek teljes összegét finanszírozta. 

Budakeszi Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert a város közlekedésbiztonságának fejlesztésére, így a városban a több mint 118 millió forintos támogatás eredményeként buszöblök, kapcsolódó járdák kerültek megépítésre, gyalogátkelőhelyek létesültek, útfelújítások valósultak meg és P+R parkolók is létesültek, továbbá új kerékpáros útvonalak kerültek kijelölésre.

A javasolt beruházási elemek kiválasztásánál a városvezetés arra törekedett, hogy az minél jobban szolgálja a város érdekeit, hiszen többek között a buszöblök, a hozzájuk kapcsolódó járdák, a számos útfelújítás, a gyalogátkelőhelyek, mind olyan közlekedésbiztonsági elemek, melyek nélkülözhetetlenek egy nagy ütemben fejlődő város életében.

A beruházás további célja volt a városban megtalálható közösségi közlekedési formák megfelelő összekapcsolása a biciklis forgalommal annak érdekében, hogy biztonságos és környezetbarát közlekedést biztosítson, ezért a burkolatépítéseket, felújításokat követően az adott szakaszok alkalmasak lettek a kerékpáros forgalom számára is.

A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések hozzájárultak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, az élhető városi és települési környezet megteremtéséhez.

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja volt, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételeket biztosítson.

 

 

Megosztom a cikket

Figyelem! Csütörtöktől párnapos parkolási tilalom lesz a Kossuth utca egy részén!

A kivitelező Útkorona Kft tájékoztatása szerint november 8-án, csütörtökön elkezdik a Kossuth utcában a szegélyek bontását. Arra kérik az ott lakókat, hogy a holnapi naptól a munkálatok befejezéséig 7.00-16.00 óra között ne parkoljanak az építéssel érintett szakaszon. A kivitelező munkásai a bontott szegélyeket, melyek egy része hasított kő, a Kert utca végénél lévő telephelyre szállítják. A szegély bontásához egy forgó-kotró gépet vonultatnak fel, valamint segédmunkásokat is. A bontás várhatóan több napig fog tartani. A kivitelező tervei szerint a jövő hét folyamán az aszfalt marása is megtörténik a szegélyek elbontása után.

Megosztom a cikket

BURSA HUNGARICA 2019. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018. november 6-án kelt döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13.

Megosztom a cikket

Tovább

Álláslehetőség – takarító, portás, karbantartó

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 

takarító-portás-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092. Budakeszi, Iskola köz 3.

A munkavégzés ideje: 16-20 óráig

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

portaszolgálat, karbantartási, beszerzési feladatok, takarítás

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködési és kommunkikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség,

•         önálló, pontos munkavégzés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

•         hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését ne teszi lehetővé

•         önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsik Hédi Intézményvezető nyújt, a 06/30-652-1391 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Barcsik Hédi Intézményvezető részére zeneiskola.budakeszi@gmail.com E-mail címen keresztül

  • levélben:  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.
  • személyesen:  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.

 

Az álláshely betöltésének ideje:  Azonnal, illetve az elbírálást követően 2018. november 25.

Megosztom a cikket