Álláslehetőség – takarító, portás, karbantartó

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 

takarító-portás-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092. Budakeszi, Iskola köz 3.

A munkavégzés ideje: 16-20 óráig

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

portaszolgálat, karbantartási, beszerzési feladatok, takarítás

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködési és kommunkikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség,

•         önálló, pontos munkavégzés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

•         hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését ne teszi lehetővé

•         önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsik Hédi Intézményvezető nyújt, a 06/30-652-1391 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Barcsik Hédi Intézményvezető részére zeneiskola.budakeszi@gmail.com E-mail címen keresztül

  • levélben:  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.
  • személyesen:  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.

 

Az álláshely betöltésének ideje:  Azonnal, illetve az elbírálást követően 2018. november 25.

Megosztom a cikket