Budakeszi Város Polgármesterének 14/2021. (I.28.) határozata a Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítása tárgyában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-vel kötött, Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítását- a mellékelt tartalommal – jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket