Szabályozási tervekkel, építési szabályzatokkal kapcsolatos rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
41/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről 

41/2015.(XII.30.) ör. 1. melléklet

41/2015.(XII.30.) 2. melléklet (2.A Belterületi szabályozási tervlap)

41/2015.(XII.30.) 2. melléklet (2.B Belterületi szabályozási tervlap) 2020. 06. 24.

41/2015.(XII.30.) 3. melléklet (Külterületi szabályozási tervlap) 2020. 06. 24.

41/2015.(XII.30.) ör. és 1. melléklet

41/2015.(XII.30.) ör. 2A és 2B melléklet

41/2015.(XII.30.) ör. 3. külterületi szab. terv – melléklet

13/2017. (VII.11.) ör.
36/2017. (XII.20.) ör.
1/2018. (I.18.) ör.
2/2018. (I.31.) ör.
10/2018. (II.22.) ör.
12/2018. (IV.3.) ör.
25/2018. (VIII.31.) ör.
30/2018. (XI. 1.) ör
12/2019. (V.16.) ör.
22/2019. (VII.31.) ör. 
7/2020. (II.28.) ör.
18/2020. (VI.25.) ör.
24/2016. (VIII.2.)  önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről 35/2017. (XII.20.) ör.

Hatályát veszti a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2015. (IV.13.), a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 24/2017. (X.31.) és a településképi bejelentési eljárásról szóló 25/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete.

13/2020. (IV.27.) ör ​.

 

6/2019. (III. 2.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről​ 6/2019. (III. 2.) ör.

Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet.

Megosztom a cikket