2017. évi határozatok

Itt tekintheti meg Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi határozatait

2017. évi határozatok – mutató

  1. 2017. január 26-i ülés határozatai
  2. 2017. február 14-i ülés határozatai
  3. 2017. február 23-i ülés határozatai
  4. 2017. március 23-i ülés határozatai

A Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésének határozatai

 

1/2017. (I. 26.) Kt.Az óvodák nyári zárva tartásáról
MellékletÓvodák nyári zárva tartásának rendje
2/2017. (I. 26.) Kt.A bölcsődék nyári zárva tartásáról
MellékletBölcsődék nyári zárva tartásának rendje
3/2017. (I. 26.) Kt.Területi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázatról
4/2017. (I. 26.) Kt.Területi védőnői munkakör pályázati kiírásáról
MellékletPályázati kiírás
5/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi 2415 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
6/2017. (I. 26.) Kt.Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról
7/2017. (I. 26.) Kt.Munkamegosztási megállapodás-minta elfogadásáról
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel
MellékletMunkamegosztási megállapodás
8/2017. (I. 26.) Kt.Közvilágítási fejlesztések terveztetéséről és engedélyeztetéséről
MellékletMódosító indítvány
MellékletÁrajánlatbekérő
9/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi, 0165/18 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és Telki út
közúti útcsatlakozás és bekötőút terveztetéséről
MellékletÁrajánlatbekérő
10/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi, 1., 16. és 15. helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezéséről
MellékletHelyszínrajz
11/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület támogatásáról
12/2017. (I. 26.) Kt.A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
MellékletA Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
13/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester 2016. évi szabadságának ütemtervéről szóló
20/2016. (I. 28.) Kt. határozat módosításáról
Melléklet2016. évi szabadság ütemterve
14/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester, valamint a főállású alpolgármester 2015. évi szabadságának
felhasználásáról szóló beszámolóról szóló 21/2016. (I. 28.) Kt. határozat módosításáról
Melléklet2015. évi szabadság felhasználása
15/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi, 1392. helyrajzi számú ingatlanon lévő,
természetben Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épületekre vonatkozó
szakértői vizsgálat megrendeléséről tárgyú
458/2016. (XII. 20.) Kt. határozata módosításáról
MellékletSzakértő árajánlata
16/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi, Kert utcában feltörő fakadóvizek által okozott károk felméréséről
és műszaki-szakértői vélemény elkészíttetéséről
MellékletElőzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve
MellékletBenyújtott árajánlatok
17/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester, valamint a főállású alpolgármester által
a két képviselő-testületi ülés között folytatott
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámolóról
MellékletBeszámoló
18/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester 2016. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról
MellékletBeszámoló
19/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester 2017. évi szabadságának ütemtervéről
Melléklet2017. évi szabadság ütemterve
20/2017. (I. 26.) Kt.A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
MellékletBeszámoló
21/2017. (I. 26.) Kt.A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározásáról szóló
525/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
22/2017. (I. 26.) Kt.A főállású alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének
meghatározásáról szóló 526/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
23/2017. (I. 26.) Kt.A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának
és költségtérítésének meghatározásáról szóló
527/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
24/2017. (I. 26.) Kt.A „HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai akcióprogram”
témában kiírt pályázaton történő részvételről
25/2017. (I. 26.) Kt.A Budakeszi 878 hrsz-ú közterület elnevezéséről
MellékletHelyszínrajz
26/2017. (I. 26.) Kt.Az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában
MellékletBeszámoló

Vissza a lap tetejére


A Képviselő-testület 2017. február 14-i ülésének határozatai

27/2017. (II. 14.) Kt.A Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletéről szóló
tájékoztató tudomásul vételéről
28/2017. (II. 14.) Kt.A Budakeszi Hírmondó kiadásához kapcsolódó feladatok ellátásáról
29/2017. (II. 14.) Kt.A Mezei Mária Ház állagmegóvó munkálatainak elvégzéséről
MellékletVállalkozási szerződés
30/2017. (II. 14.) Kt.A Budakeszi, Fő utca 187. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó
faanyag szakértői vélemény megrendeléséről
MellékletMegbízási szerződés
MellékletÁrajánlatbekérő
31/2017. (II. 14.) Kt.A BVV Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról
MellékletPályázati felhívás

Vissza a lap tetejére


A Képviselő-testület 2017. február 23-i ülésének határozatai

32/2017. (II. 23.) Kt.A hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről
32/A/2017.
(II. 23.) Kt.
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. feladatkörének bővítéséről
33/2017. (II. 23.) Kt.A Budakeszi Polgármesteri Hivatal létszámának megállapításáról
34/2017. (II. 23.) Kt.A Budakeszi Város Önkormányzata és az Age Quod Agis Kft. között
kötendő vállalkozási szerződésről
MellékletVállalkozási szerződés
35/2017. (II. 23.) Kt.A Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
36/2017. (II. 23.) Kt.A 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
MellékletHirdetmény a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
37/2017. (II. 23.) Kt.A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
MellékletBeszámoló
38/2017. (II. 23.) Kt.A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
MellékletMunkaterv
39/2017. (II. 23.) Kt.A védőnők 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
MellékletBeszámoló
40/2017. (II. 23.) Kt.Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
MellékletBeszámoló
41/2017. (II. 23.) Kt.Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkatervének pontosításáról
42/2017. (II. 23.) Kt.Közművelődési megállapodás megkötéséről a Keszi-Art Egyesülettel
MellékletKözművelődési megállapodás
43/2017. (II. 23.) Kt.Hirdetésszervezői díj kifizetéséről
MellékletTeljesítésigazolás
44/2017. (II. 23.) Kt.A kék kereszt turistaútvonal elvi támogatásáról
MellékletTuristaút térképe
45/2017. (II. 23.) Kt.A Himnusz Szobor felújításáról
46/2017. (II. 23.) Kt.Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó külügyi tervéről
MellékletKülügyi terv
47/2017. (II. 23.) Kt.A tömegközlekedéssel kapcsolatos megállapodások megkötéséről
MellékletMegállapodás Magyarország Nemzeti Fejlesztési Miniszterével
MellékletMegállapodás a VOLÁNBUSZ Zrt-vel
48/2017. (II. 23.) Kt.A “Testvér-települési programok és együttműködések” témában kiírt
pályázaton történő részvételről
49/2017. (II. 23.) Kt.A Belügyminisztérium vis maior pályázatán való részvételről szóló
462/2016. (XII. 20.) Kt. határozat módosításáról
50/2017. (II. 23.) Kt.A Budakeszi 2415 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
talajmechanikai szakvélemény megrendeléséről
MellékletÁrajánlatbekérő
MellékletTérképi melléklet
51/2017. (II. 23.) Kt.Az új evangélikus templom építésének helyéről
MellékletHelyszínrajz
52/2017. (II. 23.) Kt.Járóbeteg szakellátások telepítéséről
53/2017. (II. 23.) Kt.Az orvosi rendelő és a Czövek Erna Zeneiskola ingatlanokra vonatkozó
telekhatár-rendezésről
MellékletHelyszínrajz
54/2017. (II. 23.) Kt.A polgármester, valamint a főállású alpolgármester által
a két képviselő-testületi ülés között folytatott
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámolókról
MellékletBeszámoló
55/2017. (II. 23.) Kt.Lakatos-Bieber Mónika támogatási szerződéséről
MellékletTámogatási szerződés
56/2017. (II. 23.) Kt.A Budakesziért emlékérem adományozásáról
57/2017. (II. 23.) Kt.A Budakeszi Ifjúsági díj adományozásáról
58/2017. (II. 23.) Kt.Az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában
MellékletBeszámoló

Vissza a lap tetejére


A Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésének határozatai

59/2017. (III. 23.) Kt.A Budakeszi Művészek Gyűjteményének megalapításáról
MellékletAjándékozási szerződés
MellékletKüldetésnyilatkozat
60/2017. (III. 23.) Kt.A KEHOP-5.2.9.-16-2016-15 azonosítószámú, épületenergetikai pályázattal
kapcsolatos Támogatási Szerződésről
MellékletTámogatási szerződés
61/2017. (III. 23.) Kt.Az értéktárral foglalkozó weboldal létrehozása tárgyú
425/2016. (XI. 14.) Kt. határozat módosításáról
MellékletÁrajánlatbekérő
62/2017. (III. 23.) Kt.A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Többletkapacitás-befogadási Bizottsághoz
benyújtott többletkapacitás iránti kérelem dokumentációjának elkészítéséről
MellékletÁrajánlat
63/2017. (III. 23.) Kt.Települési Arculati Kézikönyv készítéséről

Vissza a lap tetejére

Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. május 9-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. május 15-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. június 15-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. július 7-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. július 27-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. augusztus 14-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. augusztus 31-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 5-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 13-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. november 28-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. december 6-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. december 19-i ülésének határozatai

Megosztom a cikket