nyomtatványok

Behajtási engedély kérelem nyomtatvány

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületek a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdés d) pontja, 3. § (5) bekezdés c) pontja, 3. § (6)-(8) bekezdései, 4. § (2) bekezdés d) pontja, 5. § (2)-(3) bekezdései, 6. §-a és 2. sz. melléklete más jogszabályba ütközik, ezért e rendelkezéseket megsemmisíti.

Az  önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezései a bíróság határozatának a hivatalos lapban való közzétételét (Magyar Közlöny 2022. évi 23. száma, 2022. február 10.) követő napon hatályát veszti, és e naptól nem alkalmazható.

Behajtási engedély iránti kérelem 2023
Megosztom a cikket

Anyakönyvi nyomtatványok

 

KÉRELEM születési utónév módosítása iránt (cselekvőképes nagykorú)
KÉRELEM születési utónév módosítása iránt (korlátozottan cselekvőképes kiskorú / cselekvőképtelen kiskorú)
Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
ADATLAP külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez
ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez
ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Anykönyvi meghatalmazás
Szakorvosi igazolás apai elismerő nyilatkozathoz
Igazolás intézeten kívüli születésről
Kérelem névváltoztatás tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú/ korlátozottan cselekvőképes kiskorú/ cselekvőképtelen személy kérelme születési családi és/vagy utónév megváltoztatására
NAGYKORÚ SZEMÉLY KÉRELME születési családi és/vagy utónév megváltoztatására
A Magyar Tudományos Akadémia utónév anyakönyvczhetőségére vonatkozó nyilatkozata iránti kérelem
Megosztom a cikket

Adó nyomtatványok

Megosztom a cikket