Polgárőrség

BUDAKESZI VÁROSI POLGÁRŐRSÉG KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

2092 Budakeszi, Szél utca 42.

telefon: 06 (23) 777-107

e-mail: budakeszipolgarorseg@wnex.hu

www.opsz.hu

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ön Budakeszi Város Önkormányzata

és a Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. együttműködése alapján létrehozott weboldal látogatója.

A Város közbiztonsága elsőrendű feladatunk.

Szervezetünk azért alakult meg, hogy városunk javait óvja, a lakosság nyugalmát biztosítsa,

a bűncselekményeket megelőzze. Ezért minél több időt töltünk a közterületeken.

Amennyiben Ön elhivatottságot érez, szeretne támogatóként, vagy személyesen – polgárőrként – részt vállalni Budakeszi közbiztonságának javításában, akkor jelentkezzen a megadott elérhetőségeken.

Ezen a weboldalon igyekszünk minden fontos információt megadni az olvasók, illetve Budakeszi Város lakói számára.

Az oldalt igyekszünk folyamatosan naprakész állapotban tartani.

Véleménye, javaslata, bejelentése számunkra fontos, ezért ha úgy dönt, hogy azt megosztja velünk, szívesen fogadjuk. Írjon az alábbi e-mail címre: kozbiztonsag@budakeszi.hu

Tagai István              Karvaly Nándor

Budakeszi                        elnök,

polgármestere           Budakeszi Városi
Polgárőrség KHsz.

RÓLUNK

A Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. a Pest megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének társult tagja, önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely önkormányzattal, és nyilvántartott tagsággal, önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikai pártoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott tevékenységek alapján kiemelkedően közhasznú szervezet, amely tevékenységét az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően fejti ki.

A Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. együttműködik a rendvédelmi szervekkel, az Önkormányzattal és annak illetékes hatósági szervezeteivel.

Az egyesület a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény alapján a rendőrség, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik, (bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezetvédelem, betegségmegelőzés).

Egyesületünk tevékenységét, gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

·     A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset megelőzése, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.

·     A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása,
a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

·     Áldozatvédelmi tanácsadó oktatás-szervező felvilágosító iroda működtetése, balesetmegelőzési munka népszerűsítése. Az iroda fórumokat szervez, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt, módszertani ajánlásokat dolgoz ki a lakosság részére.

·      Járőrszolgálatai során a város közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes önkormányzati szerveket, szükség szerint a helyszínt biztosítja, valamint vagyonvédelmi tevékenységet folytat.

BUDAKESZI POLGÁRŐR EGYESÜLET

 

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

telefon: +36 30 9908202

email: polgarorseg.budakeszi@gmail.com


www.opsz.hu

Városi ügyelet

Tel: 06 (20) 626-2092

 

ÜDVÖZÖLJÜK!


Ön Budakeszi Város Önkormányzata
és a Budakeszi Polgárőr Egyesület együttműködése alapján létrehozott weboldal látogatója.

A Város közbiztonsága elsőrendű feladatunk. Szervezetünk azért alakult meg, hogy városunk javait óvja, a lakosság nyugalmát biztosítsa, a bűncselekményeket megelőzze, ezért minél több időt töltünk a közterületeken.

 

Budakeszin jelenleg 2 polgárőr egyesület tevékenykedik:

– Budakeszi Polgárőr Egyesület

– Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület

 


Amennyiben Ön elhivatottságot érez, szeretne támogatóként, vagy személyesen – polgárőrként – részt vállalni Budakeszi Város közbiztonságának javításában, akkor jelentkezzen a megadott elérhetőségeken.

 

Ezen a weboldalon igyekszünk minden fontos információt megadni az olvasók, illetve Budakeszi Város lakói számára.

 

Az oldalt igyekszünk folyamatosan naprakész állapotban tartani.

 

Véleménye, javaslata, bejelentése számunkra fontos, ezért ha úgy dönt, hogy azt megosztja velünk, szívesen fogadjuk. Írjon az alábbi e-mail címre:
polgarorseg.budakeszi@gmail.com

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia,

Budakeszi Város polgármestere

Kovács Attila elnök,

Budakeszi Polgárőr Egyesület

Megosztom a cikket