Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Borsodiné Gláser Krisztina főépítésszel és Gáspár Dávid főépítészi referenssel Budakeszi Város Településképi Arculati Kézikönyvének és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására bruttó 1.702.000.- Ft ellenében.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy az 1. pontban foglalt ügyben a szükséges lépéseket, intézkedéseket megtegyék a vonatkozó jogszabály szerint (pl. partnerségi egyeztetés, lakossági fórum, államigazgatási szervekkel szükséges egyeztetések, fotók készítése).

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést, ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt kézikönyv és településképi rendelet módosítására bruttó 1.702.000.- Ft összeget biztosít. Ennek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésből tervezett K1 személyi juttatások sora (1.702.000.-Ft) és K2 szociális hozzájárulási adó sora (332.000.-Ft).

 

Felelős:    1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

2.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-4. pont: 2019. szeptember 30.

 

Megosztom a cikket