Adózással kapcsolatos információk

Építményadót

kell fizetnie mindenkinek, aki Budakeszi területén ingatlant vásárol vagy haszonélvezeti jogot szerez. A bevallást a tulajdonosnak 15 napon belül kell megtennie, az ehhez szükséges nyomtatványok az önkormányzat honlapján elérhetők. Fontos, hogy változásbejelentést kell tennie az építmény bővítése vagy elbontása esetén, továbbá a kedvezményekre való jogosultság vagy annak megszűnése esetén is, szintén 15 napon belül. Kérjük a fentiek szíves betartását, mert mulasztás esetén bírság szabható ki.

Gépjárműadó

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. Fenti időponttól kezdődően a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek intézése is oda tartozik. A 2020. december 31. előtti időszakban kivetett és még fennálló tartozást Budakeszi Város Önkormányzata felé kell megfizetni, melyről a 2021 februárjában kiküldendő egyenlegértesítőben tájékoztatást nyújtunk.

Helyi iparűzési adóval és a telekadóval

kapcsolatos változások tekintetében a budakeszi.hu honlapon nyújtunk tájékoztatást.
Amennyiben adófizetési kötelezettségüknek határidőre nem tesznek eleget, azt végrehajtási eljárás keretén belül hajtjuk be.

Budakeszi Hírmondó 2020. január 4. oldal.

Megosztom a cikket