Budakeszi Járás

Hulladéknaptár

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

Tisztelt Ügyfelünk!


Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési pályázat eredményének megfelelően, illetve a Saubermacher Magyarország Kft. - mint korábbi közszolgáltató – felmondott szerződésének lejártával – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. látja el a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft., mint alvállalkozó bevonásával.

A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása a 9/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelettel összhangban 2013. augusztus 5-től az alábbiak szerint valósul meg:

Települési (kommunális) hulladék
Elszállítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően (változatlan napok és gyakoriság) történik. Kérjük, hogy a gyűjtőedények, és a többlethulladék elszállítására vásárolt zsákok a szállítási napon reggel 6 óráig kerüljenek kihelyezésre. A korábbi közszolgáltató által értékesített, többlethulladék gyűjtésére használatos zsákok szeptember hónaptól nem kerülnek elszállításra.
Az ünnepnapokra eső szállítás az alábbiak szerint történik:
Október 23., november 1., december 24., 25., 26. napokon a szállítás a megszokott rend szerint történik. Január 1. helyett a szállítást január 4-én végezzük.

Szelektíven gyűjtött hulladék

Üveghulladék:
Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik.


Műanyag/fém- és papírhulladék:
A műanyag/fém- és papír hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtés továbbra is havi egy alkalommal történik. Ennek időpontjai 2013. év hátra lévő részében:
szeptember 25., október 30., november 20., december 18.
A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
Műanyaghulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, amit a lakók maguk biztosítanak)


A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
    műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
    műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
    műanyag fóliák, zsugorfóliák, zacskók, szatyrok, bevásárló táskák,  
    többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
    fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, egyéb fém élelmiszercsomagolások
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
    újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé kihelyezni!

Zöldhulladék:
Elszállítása első alkalommal szeptemberben 16-20 között történik a kommunális hulladékgyűjtési napokon. Az elszállítás feltétele, hogy a zöldhulladék (lomb, levelek, fűnyírásból eredő hulladék, ágak, gallyak) áttetsző zsákban (120 l), vagy kötegelve (0,1 m3), „Depónia” emblémával ellátott „Zöldhulladék” feliratú matricával felcímkézve kerüljön kihelyezésre. A második alkalommal történő gyűjtés november 4. és 9. között történik ugyancsak a kommunális hulladékgyűjtési napokon a fenti feltételek mellett a BVV Kft. közreműködésével.
A zöldhulladék matricák és a kommunális többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok megvásárolhatók a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve a korábban megszokott árusító helyen:
Barkácsüzlet, Fő utca 34. Tel.: 452-512, nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-13 óráig,
valamint a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft. Erdő utca 70. sz. alatti  telephelyén, munkanapokon 7-15 óra között.

Többlethulladék elszállítására szolgáló, Depónia feliratú zsák ára:331,- Ft/db+ÁFA, bruttó 420,- Ft/db
Zöldhulladék elszállítására szolgáló, Depónia emblémás matrica ára: 291,- Ft/db+ÁFA, bruttó 370,- Ft/db
A korábbi közszolgáltató által értékesített és a feliratával ellátott kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok nem kerülnek elszállításra a továbbiakban, viszont a zöldhulladék elszállítására szolgáló zsákok a későbbiekben is felhasználhatók.

Lomtalanítás
A lomtalanítás lebonyolítása szeptember 30. és október 25. között történik kizárólag telefonos bejelentés alapján. Bejelentéskor meg kell adni a hulladék várható mennyiségét, ill. az ingatlantulajdonos nevét, címét, elérhetőségét. Jelentkezni október 18-ig lehet az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen, a 06-22/202-260 telefonszámon munkanapokon 8-14 óra között, valamint csütörtökönként személyesen a budakeszi ügyfélszolgálaton.
Saját lakókörnyezetük tisztaságának megóvása érdekében kérjük a lakosságot, hogy az akció lebonyolítása során az egyeztetett napon reggel 6-ig tegyék ki a lomot úgy, hogy a gyűjtőautó által megközelíthető legyen az ingatlan, a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne akadályozza, az ömlesztett, kisebb hulladékok (lomok) be legyenek zsákolva.
A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
-    elbontott gépjármű karosszéria
-    építési törmelék, nyílászárók
-    veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, pala, elektronikai berendezések, stb.)
-    kommunális (vegyes) hulladék
-    ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
-    tehergépjármű és traktor gumiköpeny
-    kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

Veszélyes hulladékok gyűjtése
A veszélyes hulladékok begyűjtésére október 12-én, szombaton 9-14 óra között kerül sor. Helyszín: Erdész tér (a Pátyi úti Fatelep előtti parkoló). Kizárólag az alábbi hulladékok kerülnek átvételre: elektronikai és elektromos berendezések, kisgépek, személygépkocsi gumiabroncs. A hulladék átvételének feltétele a III. negyedéves (augusztus-szeptember hónapokra vonatkozó) hulladékszállítási számla befizetését igazoló csekk, vagy banki bizonylat, illetve a lakcímkártya együttes bemutatása.
További információk:
- Az ügyfelekkel való szerződéskötés a várható jogszabályi változások miatt átmenetileg nem kezdődött meg augusztus 5-től. A közszolgáltatás igénybevétele a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, ill. a fentiekben említett helyi rendelet szerint kötelező.
- A hulladékkezelésről szóló jogszabályok értelmében egy településen csak egy közszolgáltató végezhet szolgáltatást. Ezért felhívjuk a cégek és a vállalkozók figyelmét arra, hogy a települési szilárd hulladék elszállításának tekintetében a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel kell szerződniük.

Ügyfélszolgálat:
2013. augusztus 8-tól Budakeszin a Művelődési Házban (Fő u. 108. szám alatt) csütörtöki napokon működik 9:00 – 13:00 óra között személyes ügyintézésre, ill. a 06/30-746-1231 telefonszámon a székesfehérvári ügyfélfogadási időben.
Október 3-án a délelőtti ügyfélfogadás helyett 15:00 – 18:00 óra között várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a fenti címen.
A délutáni időpont további alkalmazásáról Budakeszi Város honlapján, illetve a Depónia Kft. honlapján kaphatnak információt, tekintettel arra, hogy a megszokottól eltérő időpont az érdeklődés függvényében kerülhet bevezetésre.

Elérhetőségeink:
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.        
Tel: (22) 504-412, Fax: (22) 507-420        
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.         honlap: www.deponia.hu

Ügyfélfogadási idő Székesfehérváron, illetve a megadott telefonszámokon:
Hétfő:             8:00-12:00
Kedd:             8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda:         8:00-18:00
Csütörtök, Péntek    8:00-12:00


A díjakról:
Lakossági kommunális hulladék:
A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§. (2) bekezdése szerint 2013. július 1-től „A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.” A társasházakra, illetve a költségvetési szervekre is a természetes személyekre vonatkozó díjszabás vonatkozik. Többlethulladék elszállítása az erre a célra rendszeresített zsák megvásárlásával lehetséges.

Szelektíven gyűjtött hulladék:
-    a házhoz menő műanyag/fém- és papír-, valamint a konténerekben gyűjtött üveghulladék elszállítása és kezelése díjmentesen történik
-    a zöldhulladék elszállítása kizárólag az erre a célra szolgáló matrica megvásárlásával és a gyűjtőzsákon, vagy kötegen történő elhelyezésével lehetséges

Lomtalanítás és veszélyes hulladékok elszállítása:
A lomtalanítás és a veszélyes hulladékok elszállítása a fentiekben részletezett módon és időpontban, évi egy alkalommal díjmentesen történik.

A számlák kiállítása lakossági ügyfelek esetében negyedéves bontásban történik, melyek esedékessége a naptári negyedév utolsó napja.

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék, annak kamata és behajtási költségei adók módjára behajtandó köztartozás, melyet 2013. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé vagyunk kötelesek átadni.

Szelektív hulladék gyűjtési napok 2013. évben


szeptember    október    november    december
25.            30.             20.             18.


Zöldhulladék gyűjtése 2013. évben
szeptember    október    november    december
16-20.            -              4-9.             -


Ünnepi hulladékgyűjtési napok 2013. évben


október    november    december    2014. január

23.            1.         24., 25.,26.         1. (A szállítás január 4-én történik!)


KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT.

DEPÓNIA KFT.

Ma 2017. március 26., vasárnap, Emánuel napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa74
mod_vvisit_counterTegnap976
mod_vvisit_counterEzen a héten9289
mod_vvisit_counterMúlt héten8924
mod_vvisit_counterA hónapban33193
mod_vvisit_counterMúlt hónapban35868
mod_vvisit_counterÖsszesen1338386

Jelenleg: 12