Kommunális feladatokkal és városüzemeltetéssel kapcsolatos rendeletek

A közúti forgalmi rend változtatásáról szóló  rendelet módosítása 10/2019. (V. 1.)

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló módosítása 7/2019 (III. 5.)

A temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló rendelet 36/2011. (VII. 06.)

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról  szóló rendelet 47/2010. (XII. 1.)

A városi piac működési rendjéről szóló rendelet 44/2004. (VIII. 1.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 21/2015.(VIII.05.)

A közművesítési hozzájárulás megállapítását követő fizetési kedvezményről szóló rendelet 15/2010. (IV. 29.)

 A parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról szóló rendelet 32/2005. (VII. 15.)

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet 22/2011. (IV. 29.)

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló rendelet 54/2005. (XII. 22.)

A közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló rendelet 20/2004. (IV. 22.)

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról szóló 30/2006. (VIII. 11.)

A fizető parkolási rendszerről szóló rendelet 43/2011.(IX. 21.) 

14/2002. Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

A lakossági járdaépítés támogatásáról szóló rendelet 13/2013. (V. 09.)

A települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet 38/2009. (XII. 16.)

A közúti forgalmi rend változtatásáról szóló rendelet 14/2007. (IV. 24.) 

Egyes, a város közigazgatási területén található közterületek  védett övezetté nyilvánításáról szóló rendelet 13/2014. (V.05.)

Az utca név- és házszámtáblákról szóló rendelet 18/2015. (VII.03.) 

A közterületi térfigyelő rendszerről 13/2016. (IV.29.)

Megosztom a cikket