Kommunális feladatokkal és városüzemeltetéssel kapcsolatos rendeletek

32/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2005/32

32/2005. (VII.15.) ör. 14/2008. (IV.9.) ör.

32/2008. (VIII.8.) ör.

41/2008. (IX.26.) ör.

44/2008. (XI.26.) ör.

11/2015. (V.7.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

6/2023. (IV.27.) ör.

54/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról 54/2005. (XII. 22.) ör.

Hatályát veszti a víz- és csatornamű fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapításáról és összegéről szóló 19/1994. (VI. 1.). és a csatornadíj támogatásáról szóló 54/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

47/2006. (XII. 21.) ör.

50/2007. (XII. 21.) ör.

54/2008. (XII. 17.) ör.

61/2008. (XII. 17.) ör.

40/2009. (XII. 16.) ör.

2/2010. (II. 10.) ör.

58/2010. (XII. 15.) ör.

3/2011. (I. 26.) ör.

62/2011. (XII. 20.) ör.

14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2007-14-SP-290

14/2007. (IV.24.) ör. 21/2007. (V. 25.) ör.

22/2007. (VII. 15.) ör.

25/2007. (VII. 1.) ör.

25/2008. (VI. 17.) ör.

2/2009. (II. 24.) ör.

22/2009. (VII. 29.) ör.

46/2012. (IX. 24.) ör.

54/2012. (XII. 3.) ör.

4/2013. (III. 6.) ör.

23/2013. (VIII. 12.) ör.

27/2013. (VIII. 21.) ör.

33/2013. (X.2.) ör.

14/2014. (V.5.) ör.

17/2014. (V.22.) ör.

27/2014. (VIII.8.) ör.

30/2014. (IX.5.) ör.

33/2014.(IX.30.) ör.

17/2015. (VII.9.) ör.

24/2015. (VIII.5.) ör.

36/2015. (XI.30.) ör.

39/2015. (XII.22.) ör.

4/2016. (II.1.) ör.

9/2016. (II.29.) ör.

14/2016. (IV.29.) ör.

20/2016. (VII.6.) ör.

27/2016. (X.4.) ör.

31/2016. (XI.7.) ör.

35/2016. (XII.7.) ör.

1/2017. (I.27.) ör.

8/2017. (IV.24.) ör.

16/2017. (VII.31.) ör.

26/2017. (X.31.) ör.

34/2017. (XII.20.) ör.

3/2018. (I.31.) ör.

6/2018. (II.26.) ör.

15/2018. (V.2.) ör.

17/2018. (VI.4.) ör.

20/2018. (VII.2.) ör.

24/2018. (VII.31.) ör.

29/2018. (X.9.) ör.

10/2019. (V.1.) ör.

11/2019. (V.17.) ör.

14/2019. (VI.4.) ör.

23/2019. (VIII.9.) ör. 

35/2019. (XII.23.) ör.

1/2020. (I.31.) ör.

25/2020. (VII. 31.) ör.

34/2020. (XI.27.) ör.

35/2020. (XI.27.) ör.

39/2020. (XII.17.) ör.

7/2021. (III.25.) ör. 

20/2021. (VI.24.) ör.

1/2022. (I.27.) ör.

9/2022.(II.24.) ör.

14/2022. (IV. 28.) ör. 

20/2022. (VI. 30.) ör.

20/2022. (VI.30.) ör.

24/2022. (VIII.22.) ör.

26/2022. (IX.29.) ör.

15/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a közművesítési hozzájárulás megállapítását követő fizetési kedvezményről 15/2010. (IV. 29.) ör. 43/2010. (X. 26.) ör.
47/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet a  3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/573059

47/2010. (XII.1.) ör. 21/2011. (IV. 29.) ör.

5/2012. (II. 20.) ör.

29/2017.(XII.4.) ör. 

9/2018. (II.26.) ör.

19/2018. (VII.2.) ör.

7/2019. (III.5.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

34/2019. (XII.23.) ör.

9/2021. (V.27.) ör.

22/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 22/2011. (IV.29.) ör. 65/2012. (XII.21.) ör.

33/2012. (V.22.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

36/2011. (VII.6) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről  36/2011. (VII.6.) ör. 42/2011. (IX.21.) ör.

27/2012. (V.4.) ör.

34/2012. (VI.12.) ör.

36/2013. (XI.19.) ör.

19/2014. (VII.4.) ör.

77/2015. (III.31.) ör.

21/2016. (VIII.2.) ör.

36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2013/36/2023-10-01

 

 

36/2013. (XI. 19.) ör. 26/2015. (VIII.5.) ör.

21/2017. (IX.27.) ör.

9/2018. (II.26.) ör.

33/2018. (XII. 5.) ör.

20/2019. (VII. 31.) ör.

8/2020. (III.31.) ör.

6/2023. (IV.27.) ör.

12/2023. (V. 31.) ör.  https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/12/alaprendelet

24/2023. (IX.28.) ör.

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/24/alaprendelet

13/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról

 

 

13/2014. (V.5.) ör. 30/2016. (XI.7.) ör.
18/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelet az utca név- és házszámtáblákról

 

18/2015. (VII.03.) ör.

Hatályát veszti az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet.

2/2021. (I.28.) ör. 

17/2021. (VI.24.) ör.

21/2015.(VIII.5.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

21/2015.(VIII.5.) ör.

Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 35/2002. (IX.19.) önkormányzati rendelet.

19/2021. (VI.24.) ör.
13/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/611453

 

13/2016. (IV.29.) ör. 28/2016. (X.4.) ör.

40/2020. (XII.17.) ör.

13/2022. (IV. 28.) ör. 

17/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet
az időkorláthoz kötött parkolási rendszerről és parkolóhelyek kizárólagos használatárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2019/17
17/2019. (VI.19.) ör.

Hatályát veszti a fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

3/2021. (I.28.) ör. 

23/2022. (VIII.22.) ör.

25/2022. (VIII.22.) ör.

28/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 28/2019. (XI.22.) ör.
4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2020/4

4/2020. (I.31.) ör.Hatályát veszti a lakossági útépítés támogatásáról szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet. 12/2022. (IV. 28.) ör. 

6/2023. (IV.27.) ör.

27/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról  27/2020.(VII.31.) ör.
25/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a városi piac működési rendjéről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/535115

 

Hatályát veszti a 44/2004. (VIII.1.) önkormányzati rendelet a városi piac működési rendjéről.
20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a közterület-használat általános rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/20

Hatályát veszti a forgalmat akadályozó járművek elszállításáról szóló 35/1993. sz. rendelet, valamint
a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.
32/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2005/32

32/2005. (VII.15.) ör. 14/2008. (IV.9.) ör.

32/2008. (VIII.8.) ör.

41/2008. (IX.26.) ör.

44/2008. (XI.26.) ör.

11/2015. (V.7.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

6/2023. (IV.27.) ör.

54/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról 54/2005. (XII. 22.) ör.

Hatályát veszti a víz- és csatornamű fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapításáról és összegéről szóló 19/1994. (VI. 1.). és a csatornadíj támogatásáról szóló 54/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

47/2006. (XII. 21.) ör.

50/2007. (XII. 21.) ör.

54/2008. (XII. 17.) ör.

61/2008. (XII. 17.) ör.

40/2009. (XII. 16.) ör.

2/2010. (II. 10.) ör.

58/2010. (XII. 15.) ör.

3/2011. (I. 26.) ör.

62/2011. (XII. 20.) ör.

14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2007-14-SP-290

14/2007. (IV.24.) ör. 21/2007. (V. 25.) ör.

22/2007. (VII. 15.) ör.

25/2007. (VII. 1.) ör.

25/2008. (VI. 17.) ör.

2/2009. (II. 24.) ör.

22/2009. (VII. 29.) ör.

46/2012. (IX. 24.) ör.

54/2012. (XII. 3.) ör.

4/2013. (III. 6.) ör.

23/2013. (VIII. 12.) ör.

27/2013. (VIII. 21.) ör.

33/2013. (X.2.) ör.

14/2014. (V.5.) ör.

17/2014. (V.22.) ör.

27/2014. (VIII.8.) ör.

30/2014. (IX.5.) ör.

33/2014.(IX.30.) ör.

17/2015. (VII.9.) ör.

24/2015. (VIII.5.) ör.

36/2015. (XI.30.) ör.

39/2015. (XII.22.) ör.

4/2016. (II.1.) ör.

9/2016. (II.29.) ör.

14/2016. (IV.29.) ör.

20/2016. (VII.6.) ör.

27/2016. (X.4.) ör.

31/2016. (XI.7.) ör.

35/2016. (XII.7.) ör.

1/2017. (I.27.) ör.

8/2017. (IV.24.) ör.

16/2017. (VII.31.) ör.

26/2017. (X.31.) ör.

34/2017. (XII.20.) ör.

3/2018. (I.31.) ör.

6/2018. (II.26.) ör.

15/2018. (V.2.) ör.

17/2018. (VI.4.) ör.

20/2018. (VII.2.) ör.

24/2018. (VII.31.) ör.

29/2018. (X.9.) ör.

10/2019. (V.1.) ör.

11/2019. (V.17.) ör.

14/2019. (VI.4.) ör.

23/2019. (VIII.9.) ör. 

35/2019. (XII.23.) ör.

1/2020. (I.31.) ör.

25/2020. (VII. 31.) ör.

34/2020. (XI.27.) ör.

35/2020. (XI.27.) ör.

39/2020. (XII.17.) ör.

7/2021. (III.25.) ör. 

20/2021. (VI.24.) ör.

1/2022. (I.27.) ör.

9/2022.(II.24.) ör.

14/2022. (IV. 28.) ör. 

20/2022. (VI. 30.) ör.

20/2022. (VI.30.) ör.

24/2022. (VIII.22.) ör.

26/2022. (IX.29.) ör.

15/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a közművesítési hozzájárulás megállapítását követő fizetési kedvezményről 15/2010. (IV. 29.) ör. 43/2010. (X. 26.) ör.
47/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet a  3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/573059

47/2010. (XII.1.) ör. 21/2011. (IV. 29.) ör.

5/2012. (II. 20.) ör.

29/2017.(XII.4.) ör. 

9/2018. (II.26.) ör.

19/2018. (VII.2.) ör.

7/2019. (III.5.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

34/2019. (XII.23.) ör.

9/2021. (V.27.) ör.

22/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 22/2011. (IV.29.) ör. 65/2012. (XII.21.) ör.

33/2012. (V.22.) ör.

29/2019. (XII.2.) ör.

36/2011. (VII.6) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről  36/2011. (VII.6.) ör. 42/2011. (IX.21.) ör.

27/2012. (V.4.) ör.

34/2012. (VI.12.) ör.

36/2013. (XI.19.) ör.

19/2014. (VII.4.) ör.

77/2015. (III.31.) ör.

21/2016. (VIII.2.) ör.

36/2013. (XI. 19.) ör. 26/2015. (VIII.5.) ör.

21/2017. (IX.27.) ör.

9/2018. (II.26.) ör.

33/2018. (XII. 5.) ör.

20/2019. (VII. 31.) ör.

8/2020. (III.31.) ör.

6/2023. (IV.27.) ör.

12/2023. (V. 31.) ör.  https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/12/alaprendelet

13/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról 13/2014. (V.5.) ör. 30/2016. (XI.7.) ör.
18/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelet az utca név- és házszámtáblákról 18/2015. (VII.03.) ör.

Hatályát veszti az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet.

2/2021. (I.28.) ör. 

17/2021. (VI.24.) ör.

21/2015.(VIII.5.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 21/2015.(VIII.5.) ör. 19/2021. (VI.24.) ör.
Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 35/2002. (IX.19.) önkormányzati rendelet.
13/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/611453

13/2016. (IV.29.) ör. 28/2016. (X.4.) ör.

40/2020. (XII.17.) ör.

13/2022. (IV. 28.) ör. 

24/2023. (IX.28.) ör.

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/24/2023-10-01

17/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet
az időkorláthoz kötött parkolási rendszerről és parkolóhelyek kizárólagos használatárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2019/17
17/2019. (VI.19.) ör. 3/2021. (I.28.) ör. 

23/2022. (VIII.22.) ör.

25/2022. (VIII.22.) ör.

Hatályát veszti a fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.
28/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 28/2019. (XI.22.) ör.
4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2020/4

4/2020. (I.31.) ör. 12/2022. (IV. 28.) ör. 

6/2023. (IV.27.) ör.

Hatályát veszti a lakossági útépítés támogatásáról szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet.
27/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról  27/2020.(VII.31.) ör.
25/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a városi piac működési rendjéről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/535115

 

Hatályát veszti a 44/2004. (VIII.1.) önkormányzati rendelet a városi piac működési rendjéről.
A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
20/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a közterület-használat általános rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/730095/r/2023/20

Megosztom a cikket