A Városháza hírei

FOLYTATÓDIK A KOSSUTH UTCA FELÚJÍTÁSA

Tisztelt Lakosok!

A kivitelező Útkorona Kft. ma, február 20-án délután értesítette hivatalomat, hogy
a Kossuth utca felújításának következő ütemét
2019. február 20-tól, szerdától
folytatja a Kossuth utca – Erdő utca csomópontjában.

Mivel az útalap kiszedésére, betonozási és burkolatépítési munkákra kerül sor, a fenti csomópont a munkálatok idejére az akadálymentes munkavégzés érdekében
a gépjármű-forgalom elől
LEZÁRÁSRA KERÜL!

Megosztom a cikket

Tovább

Lakossági fórum

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzata lakossági fórumot tart 2018. december 19-én, szerdán 17:00 órakor a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Budakeszi, Fő utca 179.)

A lakossági fórumon ismertetésre kerül a több különböző, egyedi módosítási igényre készülő Budakeszi Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv részleges felülvizsgálatának egyeztetési tervdokumentációja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budakeszi, 2018. december 11.

Tisztelettel:

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket

Téli ítélkezési szünet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budakörnyéki Járásbíróságon / 1145 Budapest, Thököly u. 97-101. / 2018. december hó 27. napjától – 2018.

december hó 28. napjáig téli ítélkezési szünetet tart.

Az ítélkezési szünet tartama alatt a büntető és polgári kezelőirodákon félfogadás a hivatali időben változatlanul lesz. A fenti időtartam alatt a bíróságon tárgyalásokat nem tartanak.

A téli ítélkezési szünet ideje alatt az Ügyfélsegítő megtartására nem kerül sor.

 

Megosztom a cikket

A túloldalra költöztették a postát

Fél éven át újítják fel Budakeszi Fő téri postahivatalát – tájékoztatott a Magyar Posta Zrt. Mire elkészül, megújult külsővel, modern, a korábbiaknál tágasabb ügyféltérrel várja majd az ügyfeleket, amivel a lakosság régi jogos igényét elégítik ki. Reményeink szerint ezzel jóval gyorsabb és ügyfélbarátabb lesz majd az ügyintézés is. Addig azonban ideiglenesen a vele szemközti Buda Takarék épületébe költözik a hivatal. Május 2-án, szerdán tehát a posta minden funkciójával együtt – korlátozás nélkül – már az új helyen, az út túloldalán nyit ki és várja az ügyfeleket. Az ideiglenes helyiség kisebb valamivel, de ez a kényelmetlenség csak addig tart, amíg az eredeti postánál a munkálatok be nem fejeződnek. A Magyar Posta Zrt. addig is az ügyfelek türelmét és megértését kéri.

Megosztom a cikket

A Képviselő Testület által elfogadott adó változtatások lényege

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy a Budakeszi Város Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartott ülésén döntött az építményadó és a telekadó rendelet 2015. január 1-től hatályos módosításáról.

Ennek értelmében az építményadóról szóló rendelet az alábbiak szerint módosul:

Az építményadó összege a lakás céljára szolgáló építmények esetén 1.100,- Ft/m2, a nem lakás céljára szolgáló építmények (kivéve garázs) esetén:   1.100,- Ft/m2.

 A garázsok adómentessége megszűnt, a fizetendő adó összege 300,- Ft/m2, mely után adókedvezmény nem vehető igénybe.

A lakcímnyilvántartás szerint Budakeszi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező adózónak a Budakeszi területén lévő maximum 2 építménye után:

–          Az Lke-6, Lke-7, Lke-8 övezeti besorolású építmények esetében 180 m2-ig 400,- Ft/m2,

–          ezen besorolású területeken kívül lévő lakás esetén 180 m2-ig 300,- Ft/m2,

–          nem lakás esetén 50 m2-ig 400,- Ft/ m2 a fizetendő adó összege.

A telekadóról szóló rendelet 2015. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

 A Képviselő testület döntése értelmében telekadó kötelezettség terhel minden belterületi és külterületi telket, kivéve a belterületen fekvő termőföldet (ha tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll), illetve a külterületen fekvő termőföldet, tanyát, a közút területét, a temetőt, víztározót, erdőt és mocsárként nyilvántartott földterületet.

A telekadó évi mértéke lakó és vegyes területen 120,- Ft/m2

Adókedvezmény illeti meg:

a lakó vagy vegyes területen lévő telke után kötelezett adóalanyt 60,- Ft/m2 mértékben, ha az adózó Budakeszin lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik. Ez a kedvezmény maximum 2 telek után vehető igénybe.

Újabb mentességek kerültek be a rendeletbe:

Mentes a telek egésze, amelynek alapterülete nem éri el a 250 m2-t, illetve 1/1 tulajdoni hányad esetén illetve több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában az a telek a telekadó megfizetése alól, melynek alapterülete a 250 m2-t meghaladja, és amely telken olyan épület áll, amelyre használatbavételi engedély, fennmaradási engedély került kiadásra vagy a használatba vétel tudomásul vétele megtörtént.

A bevallás benyújtásához szükséges nyomtatványok letölthetőek a http://varoshaza.budakeszi.hu honlapról az alábbi elérési útvonal szerint: VÁROSHÁZA/ügyintézés/ adó ügyek menüpont alatt a lap alján, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatalban az adóügyintézőtől.

A felmerülő adózási kérdésekben a Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre. (23/535-710)

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

AZ ADÓRENDELETEK LETÖLTHETŐK INNEN

Megosztom a cikket