A Városháza hírei

2019. december 10-én, kedden 18 órakor közmeghallgatás

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 10-én, kedden 18 órakor
közmeghallgatást

tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő utca 108.).

A közmeghallgatás során Budakeszi lakossága, a helyi szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületnek és elmondhatják javaslataikat. Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2019. december 5-ig (csütörtök) várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.

Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit!

Budakeszi, 2019. november 18.
Budakeszi Város Önkormányzata nevében

dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket

Jövő évtől tilos lesz az avarégetés Budakeszin

Mai rendkívüli ülésén az új budakeszi képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta az avarégetés betiltásáról szóló rendelet-módosítást. Az új szabályozás 2020 február 1-től lép hatályba Budakeszin. A megválasztott tisztségviselők hivatali eskütétele után egyhangúan jóváhagyta a testület a különböző szakbizottsagok elnökeire és tagjaira tett javaslatokat, és elfogadták a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megosztom a cikket

Tovább

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Budakeszi Lakosok! Budakeszi Város Önkormányzata lakossági fórumot tart  2019. november 4-én, hétfőn 17:00 órakor a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében(Budakeszi, Fő utca 179.)

Megosztom a cikket

Tovább

Tájékoztató mozgóurnáról

„Találtunk Budakeszin a Fő utcán, a Coop üzletháznál egy mozgóurnát.” facebook bejegyzéssel kapcsolatosan, mint a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2019. október 13-i polgármester és képviselő választáson használt, későbbiekben ismét felhasználható mozgóurnák beszállítása a Polgármesteri Hivatalba, a már nem használhatók pedig hulladékként a BVV telephelyére megtörtént

Megosztom a cikket

Tovább

Pályázati felhívás!

Budakeszi Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki, egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére.

Megosztom a cikket

Tovább

KÖZMEGHALLGATÁS/ ÖFFENTLICHE SITZUNG DES DEUTSCHEN STADTRATES BUDAKESZI

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Német Nemzetiségi Állampolgárok!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger !
Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. § alapján közmeghallgatást tart.
Der Deutsch e Stadtrat Budakeszi halt, nach dem Minderheitengesetz 2011. jahrlich CLXXIX Paragraf97.jür einen öffentlichen Informationsabend.

Megosztom a cikket

Tovább

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE A BUDAKESZI ÖRÖKSÉGE DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy azon személyeket és szervezeteket, akik Budakeszi városát a múltban, illetve a jelenben például a művészet, az építészet, a sport, a magyar és nemzetiségi hagyományok ápolása, a közösségformálás területén kiemelkedő produktummal gazdagították méltó elismerésben részesíthesse, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. július 26-i ülésén

Budakeszi Öröksége díjat alapított.

A Budakeszi Öröksége díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat

2019. augusztus 5-én, hétfőn 17.30 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

Budakeszi, 2019. július 30.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket

NYÁRI DIÁKMUNKA LEHETŐSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

Budakeszi Város Önkormányzata diákmunka lehetőséget biztosít a budakeszi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 éves diákok részére, végzettséget nem igénylő, adminisztratív feladatok ellátására. A program 2019. július 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a napi munkaidő 6 óra.

Megosztom a cikket

Tovább

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA

Tájékoztatjuk a leendő óvodás és bölcsődés gyermekek szüleit, hogy a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozáshoz a felvételi kérelmüket

május 6-án, hétfőn 8-17 óráig,
május 7-én, kedden 8-17 óráig és
május 8-án, szerdán 8-12 óráig

Megosztom a cikket

Tovább