Egyéb

adó

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT

 

Gépjárműadó kivetés

ügyintéző

Ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Fodorné Kiss Bernadett

I. emelet . szoba

06 (23) 535-710/140

ado.o@budakeszi.hu

 

Iparűzési adó és vállalkozási célú építmények adójának kivetése (adóigazolás)

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Abány Erzsébet

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Építményadó kivetés

ügyintézők

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Kacsó Lászlóné (belterület)

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/139

ado.o@budakeszi.hu

Zeke Ferencné (külterület)

II. épület 8. szoba

06 (23) 535-729

ado.o@budakeszi.hu

 

Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tasnádi Károlyné

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-727

ado.o@budakeszi.hu

 

Adóbehajtás

ügyintéző

ügyintézés helyszíne

telefon / mellék:

e-mail

Tamás Andrea

II. épület 6. szoba

06 (23) 535-710/178

ado.o@budakeszi.hu

 


 

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA

 

1. Adókivetési-, módosítási és törlési határozatok

(letölthető ügyleírás)

 

a. Építményadó (lakás, üdülő, vállalkozási célú épületek)

 

Letölthető nyomtatvány

–          Építményadó bevallás és “A” jelű betétlap lakásról, üdülőről

–          Építményadó bevallás és “B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről

–          Adómentességi kérelem

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Megállapodás az építményadó átvállalásához

 

b. Gépjárműadó

 

Letölthető nyomtatvány

–          Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármű utáni adófizetési kötelezettségváltozáshoz (mozgáskorlátozotti mentesség, lopás)

–          Nyilatkozat gépjármű eladásáról, ellopása, illetve megsemmisülése, továbbá roncstelepre szállítás esetén

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

 

c. Iparűzési adó

 

Letölthető nyomtatvány

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2005.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2006.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2007.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2008.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2009.)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (PDF verzióban)

–          Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (MS-Word verzióban)

–          Bejelentkezés/adatmódosítás helyi adók hatálya alá tartozók részére

–          Nyilatkozat felmerülő köztartozásról

–          Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről

–          Önellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

–          Kérelem általános adóigazolás, vagy nemleges adóigazolás kiadása tárgyában

–          Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén

d. Talajterhelési díj

 

Letölthető nyomtatvány

–  Talajterhelési díj bevallása

–  Nyilatkozat talajterhelési díj mentességhez

–  Bevallás a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről 2009. évi vízfelhasználás alapján

 

2. Adó elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre vonatkozó határozatok

(letölthető ügyleírás)

 

a. Építményadó mentesség

b. Gépjármű adómentesség

c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése

d. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesítés

 

3. Adóbehajtás

(letölthető ügyleírás)

 

4. Adók módjára behajtandó tartozások ügyintézése

(letölthető ügyleírás)

 

a. Közlekedési szabálysértések

b. Egyéb kötelezettségek

 

5. Adóigazolások kiadása

(letölthető ügyleírás)

 

Letölthető nyomtatvány

–  Kérelem általános adóigazolás, vagy nemleges adóigazolás kiadása tárgyában

 

6. Adó-és értékbizonyítvány kiállítása

(letölthető ügyleírás)

 

7. A beérkezett befizetések lekönyvelése a megfelelő adófolyószámlára

(letölthető ügyleírás)

 

a. Túlfizetés rendezése

b. Befizetések áthelyezése

c. Átfutó tételek

 

8. Idegenforgalmi adó befizetése

(letölthető ügyleírás)

 

Letölthető nyomtatvány

–  Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén

 


 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSRŐL

 

Kérelmek, bejelentések benyújtása az ügyfélszolgálaton

 

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. I. épület, 2. szoba) – átvételi elismervény ellenében, illetve ügyfélfogadási időben az Adó Osztály ügyintézőjénél – személyesen – lehet benyújtani (2092 Budakeszi, Fő utca 179., II. számú épület 6., illetve 8. számú szoba)

 

Ügyintézési határidő

 

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

–          hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

–          jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.

–          hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,

–          a szakhatóság eljárásának időtartama,

–          eljárás felfüggesztésének időtartama,

–          eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,

–          hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

–          a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

–          szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

–          hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ.

Megosztom a cikket

Tűzoltóság, katasztrófavédelem

 

 

SÜRGŐS ESETBEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:
105, illetve 112

 

Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az alábbi telefonszámon érhető el:
06 (23) 524-570
postacím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/a.

 

Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,
Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrse
az alábbi telefonszámon érhető el:
06 (23) 335-505

Szintén bejelentés tehető a Budapest II. kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon,
az alábbi telefonszámon:
06 (1) 459-23-01

 

 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
központi telefonszáma:
06 (1) 469-41-00

 A BM OKF Főügyelet telefonszáma:
06 (1) 469-41-68
Fax: 06 (1) 469-43-00
(Mikor hívja ezt a számot?)

Megosztom a cikket