Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019. (II. 28.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó külügyi terve tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó külügyi tervét. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket