2019 KT-határozatok

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2019. (VI. 4.) Kt. határozata a Jobb Kor Polgári Egyesület támogatásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyári tábor szervezésére bruttó 300.000,- Ft támogatást nyújt a Jobb Kor Polgári Egyesület részére. A támogatás fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatások sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2019. (VI. 4.) Kt. határozata a Budakeszi Református Egyházközség támogatásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyári tábor szervezésére bruttó 150.000,- Ft támogatást nyújt a Budakeszi Református Egyházközség részére. A támogatás fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 14/a. számú melléklet civil szervezetek támogatása sora.
 2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2019. (VI. 4.) Kt. határozata az Árpád fejedelem téri iskola parkolójának kivitelezése közbeszerzési eljárás eredményéről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az ÉPKAR Zrt-vel az Árpád fejedelem téri iskola parkolójának kivitelezése tárgyban beruházás kivitelezésére bruttó 114.998.086,-Ft összegért, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet Beruházások sora.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja.

 

Felelős:

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:
1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 10 napon belül.

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2019. (V. 30.) Kt. határozata az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel kötött támogatási szerződésben meghatározott határidők módosításáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel06.14-én kötött Támogatási szerződésben rögzített felhasználási határidőt nem kívánja módosítani.
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel06.14-én kötött Támogatási szerződéssel biztosított összeg visszafizetését rendeli el.

Felelős:

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

1. pont: azonnal
2.pont: a visszafizetési felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2019. (V. 30.) Kt. határozata a Budakeszi Védelmi Centrum 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Védelmi Centrum 2018. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Védelmi Centrum vezetőjét.

Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2019. (V. 30.) Kt. határozata közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Makkosmária közbiztonságának növelése, valamint a bűnmegelőzési helyzet javítása céljából a 2. számú pont szerint támogatja 3 db új térfigyelő kamera felszerelését és a városi térfigyelő rendszerhez való integrálását, melyhez bruttó 1.401.413,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. számú melléklet fejlesztési tartalék sora terhére.
 2. Az 1. számú pontban felsorolt 3 db térfigyelő kamera felszerelési helyszínei az alábbiak:
  1. kamera: a Kossuth utca- Jókai utca útkereszteződésnél a Jókai utca 2. szám előtt lévő villanyoszlopon, a Kossuth utca irányába fordítva.
  2. kamera: a Napsugár utca- Gábor Áron utca útkereszteződésnél a Gábor Áron utca 69-71. számmal szemben lévő villanyoszlopon, a Napsugár utca (Erdő utca) irányába fordítva.
  3. kamera: A Kert utca 38. szám előtt lévő villanyoszlopon a Kert utca (Budaörsi út) irányába fordítva.
 3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt az EXTRICO Zrt.-vel az 1-3. pontban leírtak szerint, valamint felhatalmazza a Polgármestert a jogi megfelelőség igazolását követően a szerződés aláírására.
 4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban szereplő döntésről értesítse az EXTRICO Zrt. vezérigazgatóját.

 

Felelős:          dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:       azonnal

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (V. 30.) Kt. határozata Ölvezcki Sebestyén fellebbezésének elutasításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ölveczki Sebestyén 2092 Budakeszi, Mezei Mária utca 9/c. szám alatti lakos közösségi együttélés szabályainak megsértése miatti, ültetési magasság betartására kötelezés ellen benyújtott fellebbezését felülvizsgálta.

Ölveczki Sebestyén kérelmét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2019. (V. 30.) Kt. határozata a Budakeszi alapellátás egészségügyi dolgozói részére egyszeri vásárlási utalvány juttatásról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi Semmelweis nap alkalmából a Budakeszi alapellátásban dolgozó háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, asszisztensek, valamint a védőnői szolgálat dolgozói részére személyenként 10.000 Ft értékben biztosít vásárlási utalványt, melynek 460.000 Ft fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet Kiadások 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére biztosítja.
 2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a vásárlási utalványok beszerzésére.

Felelős:
1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:
1-2. pont: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2019. (V. 30.) Kt. határozata a Budakeszi Egészségügyért díj adományozásáról

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 3/A. §-a alapján a Budakeszi Egészségügyért díjat a 2019. évben dr. Varga Miklós és Krutákné Perjési Ilona részére adományozza.
 2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek, valamint a díszdoboz és a mappa bruttó 17.000 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja.
 3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a díjazottakat értesítse.
 4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős:
1-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:
1-2. pont: azonnal
3. pont: a döntést követő 3 napon belül
4. pont: 2019. július 2.

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2019. (V. 30.) Kt. határozata az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Disztós Dóra ügyvéd írásbeli beszámolóját a folyamatban lévő peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  azonnal

Megosztom a cikket