KT-határozatok

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi Város jegyzője által tett beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi Város jegyzője által tett beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 2019. január 17. napján PE/030/00288-3/2019 szám alatt kelt, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatára irányuló indítványáról szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj támogatásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj támogatásáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 5 évben 200.000.- Ft/év összegű támogatással járul hozzá a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj-alaphoz, és egyben felkéri a Budakeszi Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti megállapodásból fakadó költségeket az Önkormányzat adott évi költségvetésének összeállítása során a kiadások körébe tervezze be.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről az Alapítványt tájékoztassa.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: az Önkormányzat adott évi költségvetésének elfogadása

2.-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel, az Ép-Totál Kft-vel a Budakeszi-Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetés terveivel érintett Magyar Telekom hálózat kiváltási és biztonságba helyezési kiviteli terveinek elkészítésére a tervezési szerződést 960.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.219.200,- Ft összegben ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:     1. pont:Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Városközpontban felállított ideiglenes jégpálya üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi Városközpontban felállított ideiglenes jégpálya üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és az ideiglenes jégpályát üzemeltető Négy Évszak Sportiskola Kft-vel kötött vállalkozói szerződést meg kívánja hosszabbítani a heti elszámolás keretében legfeljebb 2019. március 1-ig.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés módosítást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja és az időjárás függvényében döntsön a jégpálya üzemeltetéséről.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a szükséges fedezetet biztosítja a szerződés módosításával kapcsolatban.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2019. (I. 31.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (I. 31.) Kt. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (I. 31.) Kt. határozata a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervéről

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a polgármester 2019. évi szabadságának ütemtervét.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (I. 31.) Kt. határozata a polgármester 2018. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a polgármester 2018. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester beszámolóját a 2018. évi szabadságának felhasználásáról.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi 2415/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról  

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi 2415/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Molnár Teniszakadémia Kft. bérleti díj fizetési kötelezettség időtartamának módosítására vonatkozó kérelmét.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Kempo Iskola Sportegyesület támogatásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi Kempo Iskola Sportegyesület támogatásáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete befogadja a Budakeszi Kempo Iskola Sportegyesület támogatási kérelmét azzal, hogy a támogatási összegről a civil pályázatok elbírálásnak keretében szülessen döntés.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket