Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2019. (II. 28.) Kt. határozata az audiológia szakrendelés beindításával kapcsolatos kérdésekről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az audiológia szakrendelés beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződés(ek) előkészítésére.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szakrendelést biztosító, a Mediszintech Audológia Kft.-vel megkötendő szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 2.pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket