Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2019. (II. 14.) Kt. határozata a „Budakeszi Oktatásáért” tárgyú pályázaton a nyertes pályázókkal történő támogatási szerződés megkötéséről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármestert, mint a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a „Budakeszi Oktatásáért” tárgyú pályázaton nyertes pályázókkal, ügyvédi ellenjegyzés mellett, a támogatási szerződést aláírja. 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, mint a Budakeszi Gyermekeiért Kuratórium elnöke

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket