Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (I. 31.) Kt. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket