Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Körtvélyessy László Zsolt támogatási kérelméről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Körtvélyessy László Zsolt támogatási kérelméről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag 20.000.- Ft összeggel járul hozzá Körtvélyessy László Zsolt budakeszi lakosnak a Panamavárosban megrendezett Katolikus Ifjúsági Találkozón történő részvételéhez, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. A támogatás feltétele, hogy a Budakeszi Hírmondó részére Körtvélyessy László Zsolt az élményeiről, utazásáról beszámolót készít.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: 2019. évi költségvetés elfogadása

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket