Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő kártalanítási és elhelyezési megállapodás elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő kártalanítási és elhelyezési megállapodás elfogadásáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kártalanítási és elhelyezési megállapodást köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Budaörsi út – Patak utca vízvezeték összekötésével kapcsolatosan.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetést követően az 1. pont szerinti megállapodást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bruttó 40.670,- Ft (azaz negyvenezer-hatszázhetven forint) kártalanítási összeget fizessen meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett Egyéb bevételek 10032000-01457522 számú bankszámlájára történő átutalással, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:     1.-3. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: döntést követő 15 napon belül
  2. pont: a megállapodás aláírásától számított 15 napon belül
  3. pont: a 2019. évi költségvetés elfogadása
Megosztom a cikket