Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi Szász utca – Kert utca találkozásánál lévő Budakeszi 03/4, 030/29 és 031/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
Budakeszi Szász utca – Kert utca találkozásánál lévő Budakeszi 03/4, 030/29 és 031/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi Budakeszi 03/4, 030/29 és 031/2 helyrajzi számú földrészletek (természetben a Szász utca – Kert utca találkozásánál lévő ingatlanok) telekalakítását a Takács Nándor földmérő mérnök (1645/2000) által készített 37/2017 munkaszámú és 1844/2017. számon záradékolt, 2672/2018. számon újrazáradékolt E-74/2017. számon előzetes nyilvántartásba vett változási vázrajz szerint, valamint a Budakeszi 03/7 hrsz-ú ingatlan szántó művelési ágból, kert művelési ágba történő átsorolását és felhatalmazza a polgármestert a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének kérelmezésére.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti döntés végrehajtásához szükséges eljárás megindításáról és felhatalmazza az eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 8 napon belül
Megosztom a cikket