Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019. (I. 31.) Kt. határozata a 2018. évi téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyagok szállítási költségéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a 2018. évi téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyagok szállítási költségéről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot az egyes tüzelőanyagok beszerzésére és szállítására.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tüzelőanyag-kereskedővel a 2018. évi téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyagok beszerzéséről, szállításáról, adminisztrációjáról és az igazolt teljesítés után a kifizetésről szerződést kössön ügyvédi ellenjegyzés mellett, melynek fedezete a Magyar Államkincstár által a 1602/2018. (XI.27.) kormány határozat alapján átutalt 2.232.000 Ft.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyagok szállítási költségét 250.000 Ft+ÁFA összeghatárig átvállalja, melynek fedezete 2019. évi költségvetésben meghatározott szociális keret.

 

Felelős:     1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

2.-3 pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

  1. pont: a 2019. évi költségvetés elfogadása
Megosztom a cikket