Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019. (I. 31.) Kt. határozata munkamegosztási megállapodás-minta elfogadásáról a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
munkamegosztási megállapodás-minta elfogadásáról a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli Budakeszi Polgármesteri Hivatalt, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár, a Pitypang Sport Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde és a Mosolyvár Bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére lássa el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdés alapján a költségvetés tervezését, az előirányzatok módosítását, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtását, emellett a Budakeszi Polgármesteri Hivatal felelős a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel a mellékelt, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás-minta szerinti megállapodásokat megkösse.

 

Felelős:     1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket