Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az önkormányzat tulajdonában lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen vízellátásának tervezéséről szóló szerződés módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az önkormányzat tulajdonában lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen vízellátásának tervezéséről szóló szerződés módosításáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „BESzT” Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft.-vel kötendő, a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az önkormányzat tulajdonában lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen vízellátásának engedélyes terve elkészítéséről, és engedélyeztetéséről, továbbá kiviteli tervek készítéséről szóló tervezési szerződés I. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket