Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Bölcsőde felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Budakeszi Bölcsőde felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Bölcsőde felújítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló bírálóbizottsági döntést, miszerint az eljárás eredménytelen.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket