Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

A 2013. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve 2013. május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. Telki Önkormányzata 2014. június 1-jén történt csatlakozásával tíz település szövetsége alkotja a társulást. Székhelye Budakeszi városa, elnöke Budakeszi polgármestere.

A társulás munkaszervezeti feladatait a Budakeszi Polgármesteri Hivatal látja el.
Közösen működtetjük a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely Budajenő, Budakeszi, Tök településeken lát el szociális feladatokat. Az intézmény által végzett szakfeladatok közé tartozik a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idős klub és szociális étkeztetés.

A településeken élő lakosság nyugodt életének, jó közérzetének alapvető feltétele a közrend és a közbiztonság, valamint a köztisztaság megfelelő állapota. A települések közterületei (utcák, terek, parkok, stb.) a legfontosabb olyan közösségi életterek, melyeknek nyugalma, rendezettsége, rendeltetésszerű működése, illetve használata alapvetően meghatározza a lakosság közérzetét, közállapotról vallott nézetét és egy adott település élhetőségének megítélését. A közterületek rendje egyben a településbiztonság egyik legfontosabb eleme, hozzájárul a lakosság biztonságérzetének javításához. A jó települési közbiztonság vonzza a gazdasági, pénzügyi befektetőket és a tőkeerős vállalkozásokat, ami hosszú távon a település gazdasági növekedéséhez vezet.
Felismerve ezt a tényt, a szervezet öt társult tagönkormányzata megalapította a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet , mely egyben a települések társulásos együttműködésének országosan is egyedi formája.
A szervezet 2014. július 1-től működik és jelenleg öt településen, Budajenőn, Nagykovácsiban, Perbálon,Tökön és Budakeszin látja el feladatát. Legfontosabb feladata illetékességi területén a hatályos jogszabályok betartatása, a szabálysértések megelőzése, megszakítása és az önkormányzati vagyon védelme. Befejezett szabálysértés esetén feladata a helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel. E szervezet működésével összefüggésben biztosíthatóvá válik az illetékességi területén lévő településeken az akár folyamatos hatósági jelenlét, délután, éjszaka, hétvégén, valamint az ünnepnapokon. Bízom benne, hogy a társulás eléri a célját és hozzájárul a települések fejlődéséhez, ami a lakosok további megelégedésére fog szolgálni.

 

A 2014. évi Önkormányzati választásokon Nagykovácsi új polgármestert választott:
Kiszelné Mohos Katalin (FIDESZ-KDNP jelölt) személyében.

 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. augusztusában megjelent bemutatkozó kiadványa a csatolmányban megtekinthető:

 

 

BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET – FELÜGYELET

 

 

Intézmény neve: Budakörnyéki Közterület-felügyelet
Postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. (Budakeszi Polgármesteri Hivatal)
Telefon: +36 23 535 710/107, 108
E-mail: kozbiztonsag@budakeszi.hu, kozter2@budakeszi.hu

Elérhetőségek településenként:

Település

Postacím

Telefonszám

E-mail

Budajenő, Budakeszi, Perbál,
Tinnye, Tök
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
(Budakeszi – Polgármesteri Hivatal)

+36 23 535 710/107, 108

kozbiztonsag@budakeszi.hu

kozter2@budakeszi.hu

Biatorbágy 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.
(Biatorbágy – Polgármesteri Hivatal)

+36 23 310 174

kozter@biatorbagy.hu

Nagykovácsi 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 58.
(Nagykovácsi – KMB iroda)

+36 26 355 613

kozterulet@nagykovacsi.hu

Herceghalom 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
(Herceghalom – Polgármesteri Hivatal)

+36 23 530 560

kozterulet@herceghalom.hu

Páty 2071 Páty Kossuth Lajos utca 99.

(Páty – KMB iroda)

+36 23 341 457

kozteruletfelugyelo@paty.hu

 

 

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket