építéshatóság ügyleírás

 

Ügyleírások:

 1. a) építési engedélyezési, 
 2. b) összevont engedélyezési,
 3. c) fennmaradási engedélyezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 4. d) használatbavételi engedélyezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 5. e) bontási engedélyezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 6. f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 7. g) jogutódlás tudomásulvételi, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 8. h) használatbavétel tudomásulvételi, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 9. i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 10. j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 11. k) kötelezési, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 12. l) végrehajtási, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )
 13. m) szakhatósági, ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )

n)238 veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )

 1. o) építésügyi hatósági szolgáltatás ( nyíl – benyújtandó mellékletek ott részleteznénk )

Dokumentumok/letöltés:

ÉTDR kérelem (engedély kérelem)

Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez

Statisztikai adatlap építési engedélyezéséhez

Ügyféli jogról való lemondó nyilatkozat

Kérelem ügyfélként való kezelésre

Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozat

Építési napló összesítő lap

Elektronikus kapcsolattartás bejelentése

Iratbetekintési kérelem

Kérelem benyújtás:

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan ÉTDR rendszeren keresztül lehet benyújtani, valamint személyesen – elektronikus adathordozón –  lehet kezdeményezni az illetékes építésügyi hatóságnál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon és a Kormányablakoknál. Tájékoztatjuk, hogy személyes benyújtáskor az ügyintéző – az ügyfél azonosítása után – kizárólag csak feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, (az ÉTDR‐be) annak tartalmáért, hitelességéért felelősséget Hatóságunk nem vállal.

Az engedély kérelem benyújtásáról és az ahhoz tartozó építészeti műszaki tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeiről az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet rendelkezik.

Az ÉTDR – Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Regisztráció menete

Kézikönyvek, útmutatók

Gyakorló felület

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket