építéshatóság ügyleírás, nyomtatványok

 

Ügyleírások:

 1. a) építési engedélyezési, 
 2. b) összevont engedélyezési,
 3. c) fennmaradási engedélyezési,
 4. d) használatbavételi engedélyezési,
 5. e) bontási engedélyezési,
 6. f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 7. g) jogutódlás tudomásulvételi,
 8. h) használatbavétel tudomásulvételi,
 9. i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
 10. j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
 11. k) kötelezési,
 12. l) végrehajtási,
 13. m) szakhatósági,

n)238 veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat

 1. o) építésügyi hatósági szolgáltatás

Dokumentumok/letöltés:

ÉTDR kérelem

Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez

Statisztikai adatlap építési engedélyezéséhez

Ügyféli jogról való lemondó nyilatkozat

Kérelem ügyfélként való kezelésre

Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozat

Építési napló összesítő lap

Elektronikus kapcsolattartás bejelentése

Iratbetekintési kérelem

Kérelem benyújtás:

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan ÉTDR rendszeren keresztül lehet benyújtani, valamint személyesen – elektronikus adathordozón –  lehet kezdeményezni az illetékes építésügyi hatóságnál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon és a Kormányablakoknál. Tájékoztatjuk, hogy személyes benyújtáskor az ügyintéző – az ügyfél azonosítása után – kizárólag csak feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, (az ÉTDR‐be) annak tartalmáért, hitelességéért felelősséget Hatóságunk nem vállal.

Az engedély kérelem benyújtásáról és az ahhoz tartozó építészeti műszaki tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeiről az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet rendelkezik.

Az ÉTDR – Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Regisztráció menete

Kézikönyvek, útmutatók

Gyakorló felület

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket