Egészségügyi és szociális rendeletek

Egységes szerkezet

29/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetek meghatározásáról

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

36/2013 (XI.19.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

29/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelet a Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben történő elhelyezésének támogatásáról

5/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet a védőnői körzetekről

28/2004 (V.6.) önkormányzati rendelet a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

 

2020

11/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet a veszélyhelyzeti szociális támogatásról

8/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés módosításáról

2019

8/2019 ( IV. 3.) önkormányzati rendelet  a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  9/2004 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2019 (II.2.) önkormányzati rendelet a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megosztom a cikket