Egészségügyi és szociális rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2021.09.01-től

9/2004. (II.27.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

  • a 17/1998. (V. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
  • a 6/2001. (III. 5.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási, gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó étkeztetési térítési díjakról
  • 14/2003. (III. 1) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormáról
14/2004. (III.31.) ör.
45/2004. (VII.30.) ör.
60/2004. (XII.27.) ör.
20/2005. (V.11.) ör.
33/2005. (VIII.1.) ör.
3/2006. (II.28.) ör.
20/2006. (VI.19.) ör.
29/2006. (VIII.11.) ör.
35/2006. (IX.27.) ör.
1/2007. (II.20.) ör.
7/2007. (IV.1.) ör.
1/2008. (II.13.) ör.
14/2008. (IV.9.) ör.
49/2008. (XII.16.) ör.
6/2009. (II.24.) ör.
18/2009. (IV.28.) ör.
24/2009. (IX.1.) ör.
4/2010. (II.10.) ör.
37/2010. (IX.15.) ör.
43/2010. (X.26.) ör.
60/2010. (XII.15.) ör.
20/2011. (IV.29.) ör.
19/2012. (III.29.) ör.
35/2012. (VI.12.) ör.
25/2013. VIII.12.) ör.
45/2014. (XII.31.) ör.
11/2015. (V.7.) ör.
16/2015. (VI.3.) ör.
23/2015. (VIII.5.) ör.
35/2015. (XI.3.) ör.
6/2017. (IV.4.) ör.
8/2018. (II.26.) ör.
9/2018. (II.26.) ör.
11/2018. (IV.3.) ör.
8/2019. (IV.3.) ör.

20/2020. (VII.17.) ör.

18/2021. (VI.24.) ör. 

28/2004. (V.6.) önkormányzati rendelet a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 28/2004. (V. 6.) ör. 46/2007. (XII. 12.)
12/2009. (III. 4.)
10/2012. (III. 13.)
17/2012. (III. 29.)
5/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet a védőnői körzetek meghatározásáról

 

5/2011. (II.22.) ör. 22/2017. (X.31.) ör.

29/2020. (IX.29.) ör.

32/2020 (X.30.) ör.

 29/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelete a Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben történő elhelyezésének támogatásáról

 

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (VI.25.) ör.

 

29/2013. (IX.5.) ör. 
29/2013. (IX.5.) ör. mellékletek
39/2013. (XII.19.) ör.
9/2018. (II.26.) ör.
29/2019. (XII.2.) ör.
8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok térítési díjáról

Hatályos 2021. június 30-ig.

8/2014. (III.31.) ör.
Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásnál igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, és azok térítési díjáról szóló 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.
31/2014. (IX.30.) ör.
44/2014. (XII.31.) ör.
2/2015. (II.5.) ör.
5/2015. (III.31.) ör.
12/2016. (IV.29.) ör.
14/2018. (V.2.) ör.
31/2018. (XI.1.) ör.
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 4/2015. (II.27.) ör.
Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011.(VIII.3.) önkormányzati rendelet.
13/2015. (VI.3.) ör.
32/2015. (X.5.) ör.
6/2016. (II.29.) ör.
33/2016. (XII.7.) ör.
9/2018. (II.26.) ör.
1/2019 (II.2.) ör.
29/2019. (XII.2.) ör.

16/2020. (VI.25.) ör.

1/2021. (I.18.) ör.

29/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetek meghatározásáról 29/2016. (XI.7.) ör.
Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az orvosi (gyermek-, felnőtt és fogorvosi) körzetekről szóló 40/2002. (X. 8.) önkormányzati rendelet.
11/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet a veszélyhelyzeti szociális támogatásról
̶3̶3̶/̶2̶0̶2̶0̶.̶ ̶(̶X̶I̶.̶1̶1̶.̶)̶ ̶ö̶n̶k̶o̶r̶m̶á̶n̶y̶z̶a̶t̶i̶ ̶r̶e̶n̶d̶e̶l̶e̶t̶ ̶a̶z̶ ̶e̶g̶y̶e̶s̶ ̶k̶ö̶z̶t̶e̶r̶ü̶l̶e̶t̶e̶k̶e̶n̶ ̶t̶ö̶r̶t̶é̶n̶ő̶ ̶k̶ö̶t̶e̶l̶e̶z̶ő̶ ̶m̶a̶s̶z̶k̶v̶i̶s̶e̶l̶é̶s̶ ̶s̶z̶a̶b̶á̶l̶y̶a̶i̶r̶ó̶l̶

Hatályon kívül helyezte a 14/2021. (VI.14.) ör.

11/2021. (VI.27.) önkormányzati rendelet a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

11/2021. (VI.27.) ör.
Megosztom a cikket