Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2019. (V. 30.) Kt. határozata a 081/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan hatástanulmány megrendelése tárgyában

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fokozott természetvédelem alatt álló Budakeszi külterület 081/12 hrsz.-ú, legelő (71.750 m2) megnevezésű Natura 2000 ingatlanra független szakértői hatástanulmányt készíttet abból a célból, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén mutassa ki az önkormányzatra háruló terheket és kötelezettségeket, esetleges lehetőségeket.
  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy kérjen be legalább három árajánlatot az 1. pont szerinti hatástanulmány elkészítésére, és azokat terjessze be az árajánlatok beérkezését követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre.

Felelős:

1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: az árajánlatok beérkezését követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés

Megosztom a cikket