Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi Rendőrőrs jutalmazásához történő hozzájárulásról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 3×50.000.- Ft, összesen bruttó 150.000.- Ft értékű támogatást nyújt utalvány formájában a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs részére, Budakeszi Város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő személyek jutalmazására Rendőrnap alkalmából, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendeletének 11. melléklet Tartalékok Közbiztonság és katasztrófavédelem sora.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az utalványok beszerzésére.

 

Felelős:

  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

  1. pont: azonnal
  2. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket