Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Bessenyei György-díjra és a Bánffy Miklós-díjra való felterjesztésről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján a Bessenyei György-díjra a 2019. évben dr. Darkó Jenőt javasolja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján a Bánffy Miklós-díjra a 2019. évben Ádám Évát javasolja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pont szerinti döntés alapján a javaslatokat küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

 

Felelős:

1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

1.-2. pont: azonnal

  1. pont: 2019. április 15.
Megosztom a cikket