Testvérvárosi kapcsolatok

Neckarsulm (Németország) városával 1993-ban kötöttünk testvérvárosi megállapodást. A kapcsolatot az 1946-ban Németországba kitelepített budakesziek közössége, a Budakesser Gemeinschaft és a Hagyományőrző Kör indította el. A kapcsolat célja az emberi, az önkormányzati, a kulturális, a gazdasági kötelékek és kapcsolatok ápolása és támogatása.

Delbrück-Westenholz (Németország) városával kulturális és városszépítő együttműködési megállapodást kötött a Szépítő Egyesület, melyet 1996-ban emeltünk testvérvárosi rangra. A közös érdeklődés és tevékenység középpontjában a városépítés területén a történelmi építészeti kultúra hagyományainak figyelembevétele és megőrzése, ill. a környezet, valamint a természet védelme és gondozása, továbbá kulturális cserekapcsolat áll.

Csíkszereda (Románia) esetében a Budakeszi és Csíktaplocai katolikus egyházak között alakult ki szoros kapcsolat 1992-ben, mely végül  1996-ban nemesült testvérvárosi kapcsolattá. Célja, hogy a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények, gazdasági, kereskedelmi szervezetek közvetlen kapcsolatát kezdeményezzék. Támogatják a gyermekek csereüdültetését, kulturális, művészeti és sportprogramok szervezését, idegenforgalom fellendítését a két ország között.

Beregdédával (Ukrajna) művelődési házaink és zeneiskoláink fűzték szorosra a kapcsolatot 1994-ben kulturális és sportkapcsolatokra, melyet szintén 1996-ban szentesítettünk. A kapcsolat középpontjában az oktatás, a kultúra területe, a nyelv és a történelmi hagyományok ápolása, a sport, valamint a környezet, a természet védelme és gondozása áll.

Sankt Margarethen an Raab (Ausztria) és Budakeszi közötti kapcsolatot a két település sportkörei indították el, s fűzik mind szorosabbra cserelátogatásaikkal. A kapcsolat tovább erősödött a Herceg Tánccsoport és a St. Margarethen-i férfikórus közötti rendszeres kulturális csereprogramjaival.

Lich városával (Németország) 2005. október 1-én írtuk alá a testvérvárosi szerződést. A két város közötti barátság a Lichben élő Budakesziről kitelepített közösség kezdeményezésére indult el, amelyet a Német Kisebbségi Önkormányzat 4 éve ápol.

A baráti kapcsolat révén Lich és Budakeszi támogatják a kulturális, társadalmi, humanitárius és sport területen rendezett találkozókat; egyesületek, iskolák és szervezetek kapcsolatfelvételét, valamint minden egyéb területen kialakított kapcsolatokat.

Testvérvárosi kapcsolataink kiszélesedésének hatására ma már hagyományai vannak a diákcserének a neckarsulmi Johannes-Haussler-Schule és a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, valamint az Albert Schweitzer Gymnasium, és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium között.

Kelet felé irányuló kapcsolatainkban a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziummal lépett kapcsolatra a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, míg a nagyváradi Ady Líceummal a Nagy Sándor József Gimnázium bonyolít rendszeres diákcserét.

Biecz (Lengyelország) mintegy 4700 lakosú délkelet-len­gyelországi kisváros a Ropa folyó men­tén, a Kárpátok előhegyei közelében, Lengyelországban. Gazdag történelme, középkori műemlé­kei miatt a lengyel Kárpátalja gyöngy­szemének, „kis Krakkónak” is nevezik. Biecz és Budakeszi 2019. március 5-én kötött terstvérvárosi szerződést egymással. A két település hosszú távú együttműködést tervez oktatási, kulturális, gazdasági, és szociális területen.

Ipolybaloggal való kapcsolat 1996-ban kezdődött, az első Keszi Találkozó alkalmával, melyet a Budakeszi illetőségű Keszi Alapítvány szervezett. Az alapítvány 1996 óta rendszeresen megszervezi a Keszi találkozókat, a Kárpát-medencében található 36 KESZI település részére. Budakeszi és Ipolybalog között 2003-ban élénkült fel a kapcsolat, majd 2018. augusztus 20-án Budakeszi Város Önkormányzata az addig csak partnerséget ápoló Ibolybalog településsel testvérvárosi szerződést kötött.

Megosztom a cikket