Városunk számokban

Oktatási intézmények

Oktatási intézmények ellátottsági létszáma

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011
Óvodák 3 db

455

484

486

450

Pitypang Sport Óvoda
Szivárvány Óvoda 203 202 204 198 181
Tarkabarka Óvoda
Széchényi István Általános Iskola

855

828

810

782

Nagy Sándor József Gimnázium

226

226

229

232

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

499

497

496

495

Összesen:

2035

2035

2021

1959

Tárgy-
év

Egész-
ségügy

Óvoda

Általános Iskola

Egy
háziorvosi
körzetre
jutó
lakosok

Férőhely
kihasz-
náltság
(%)

Egy
pedagó-
gusra jutó
gyermek

Egy
pedagó-
gusra jutó
tanuló

Egy
osztályra
jutó
tanuló

Egy
tanteremre
jutó
tanuló

1995

2134

102.44

11

11

22

23

1996

1905

97.32

11

13

22

22

1997

1905

96.77

11

11

22

24

1998

1947

97.00

10

11

23

23

1999

2093

94.24

10

11

24

22

2000

1600

100.74

10

12

24

25

2001

1615

103.50

11

12

23

20

2002

1630

101.54

10

12

23

19

2003

1643

105.68

10

12

23

19

2004

1656

105.68

10

12

23

19

2005

1660

104.98

11

12

23

19

Tárgy-
év

Lakások közműellátott-
sága az összes lakás
%-ában

Önkormányzati
belterületi út

Ivóvíz-
hálózatba
bekapcsolt
lakások

Csatornahálózatba
bekapcsolt lakások

Kiépített belterületi
út az összes %-ában

1995

58.52

56.02

64.86

1996

59.03

56.55

68.42

1997

59.70

56.94

71.05

1998

60.74

57.63

71.05

1999

60.96

57.93

71.05

2000

62.99

58.74

71.05

2001

66.57

59.76

71.05

2002

98.17

61.35

71.05

2003

97.97

61.95

81.58

2004

97.97

61.95

81.58

2005

99.17

62.40

86.84

A pénzben és természetben nyújtható támogatások adatai:

Megnevezés

2004. év/fő

Felhasznált összeg 2004. évben (Ft)

2005. év/fő

Felhasznált összeg 2005. évben (Ft)

2006. év/fő

Felhasznált összeg 2006. évben (Ft)

Rendszeres szociális segély

10

1.507.000,-

7

1061,-

18

1.772.000,-

Időskorúak járadéka

4

1.058.000,-

3

1.010.000,-

2

1.060.000.-

Lakásfenntartási támogatás

51

1.647.000,-

49

1.490.000,-

53

1.803.000,-

Ápolási díj alanyi jogon

6

357.000,-

10

1.682.000,-

14

2.753.000,-

Ápolási díj méltányossági alapon

14

4.157.000,-

17

4.824.000,-

18

6.601.000,-

Átmeneti segély

110

2.225.000,-

89

2.118.000,-

95

2.034.000,-

Temetési segély, Köztemetés

45

1.132.000,-

38

760.000,-

47

2.081.000,-

Közgyógyellátás(alanyi és normatív nélkül)méltányosságból

50

853.000,-

51

333.000,-

30

648.000,-

Megnevezés

2004. év/fő

Felhasznált összeg 2004. évben

2005. év/fő

Felhasznált összeg 2005. évben

2006. év/fő

Felhasznált összeg 2006. évben

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

172

10.519.000,- Ft

154

10.531.000,- Ft

0

0,- Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

+ természetbeni juttatás

191

3.393.509,- Ft

167

2.531.000,- Ft

145

1.622.000,- Ft

Megnevezés

2002 év/fő

Felhasznált összeg 2002. évben

2003 év/fő

Felhasznált összeg 2003. évben

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 216

920.00,-

191

10.222.000,-

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

+ természetbeni juttatás

297

3.127.000,-

440.00,-

218

6.347.000,-

Családsegítés

Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma a hozott problémák szerint 2006. évében:

Probléma típusa:

Esetek száma Budakeszin

2005

2006

Életviteli

64

45

Lelki-mentális

27

45

Foglalkoztatással kapcsolatos

18

31

Egészségkárosodás következménye

25

20

Ügyintézéshez segítségkérés

86

139

Egyéb: jogi , krízissegély

100

167

Összesen:

320

447

Probléma típusa:

Esetek száma Budakeszin

2005

2006

Életviteli

20

10,1

Lelki-mentális

8,4

10,1

Foglalkoztatással kapcsolatos

5,6

6,9

Egészségkárosodás következménye

7,8

4,5

Ügyintézéshez segítségkérés

26,9

31,1

Egyéb: jogi, krízissegély

31,3

37,4

Összesen:

100,0

100

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége:

Megnevezés Gondozott gyerekek és családjaik száma 2005 évében Gondozott gyerekek és családjaik száma 2006 évében

gyermekek száma

családjaik száma

gyermekek száma

családjaik száma

Gondozási esetek összesen:

104

73

96

70

Ebből alapellátásban történő gondozás

96

66

91

67

ebből védelembe vétel

7

6

5

3

ebből utógondozás

1

1

0

0

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Megnevezés

2005

2006

Anyagi, (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)

211

146

Gyermeknevelési

140

207

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

12

43

Családi konfliktus

98

298

Szülők vagy a család életvitele

154

177

Szülői elhanyagolás

12

16

Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki)

3

20

Magatartászavar, teljesítményzavar

128

101

Szenvedélybetegségek

4

21

Fogyatékosság, retardáció

6

83

Összesen:

768

1112

Megnevezés

2005

2006

Anyagi, (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)

27,5

13,1

Gyermeknevelési

18,2

18,6

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

1,6

3,9

Családi konfliktus

12,8

26,8

Szülők vagy a család életvitele

20,1

15,9

Szülői elhanyagolás

1,6

1,4

Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki)

0,4

1,8

Magatartászavar, teljesítményzavar

16,7

9,1

Szenvedélybetegségek

0,5

1,9

Fogyatékosság, retardáció

0,8

7,5

Összesen:

100

100

Egészségügyi ellátásra szorulók Budakeszin

(2007. októberi felmérés alapján)

Fogyatékkal élők 18 év alatt 18-30 év 30-50 év 50 év fölött Összesen
Gyengén látok

3

0

10

40

53

Hallássérültek

3

0

5

85

93

Mozgássérültek

3

3

5

135

146

Értelmi fogyatékosok

3

0

15

10

28

Összesen

12

3

35

270

320

Együttes előfordulás

5

2

10

132

149

Pszichiátriai betegek

3

7

15

45

70

Szenvedélybetegek

1

3

25

72

101

Jelenlegi ellátórendszer Budakeszin

Egészségügyi és szociális intézmények:

Tüdőgondozó

1

Gyermek- és háziorvosi rendelő

1

Szakrendelések száma

6

Felnőtt háziorvos

5

Gyermekorvos

3

Fogorvos

5

Védőnő

6

Patikák

2

Magánorvosi rendelések

12

Egészségügyi vállalkozások

4

Bölcsőde

1

Férőhely

45

Gondozási Központ

1

Férőhely

50

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

1

Ellátottak száma

194

HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1

Ellátottak száma

560

Ellátottak száma átlagosan:

Családsegítő Szolgálatnál: 460 fő/év

Gyermekjóléti Szolgálatnál: 170 fő/év

Nappali ellátás, férőhelyek száma: 50 fő/év

Házi segítségnyújtás: 18 fő/év

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 40 fő/év

Szociális étkeztetés: 55 fő/év

Megosztom a cikket