Budakeszi Evangélikus Gyülekezet

Múltja:

 

A Budakeszi Evangélikus Gyülekezet, a hozzá tartozó Budajenővel, Páttyal é s Telkivel együtt, a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség szórványa volt. A gyülekezet történet é ről megjelent kiadvány tanúsága szerint az itteni fiatal közösség története az ötvenes évekig, Danhauser László lelkészs ége idejére nyúlik vissza. Akkor még családoknál tartottak istentiszteleteket, bibliaórákat, ifj úsági a lkalmakat. Később az akkoriak közül sokan meghaltak, elköltöztek, vagy Budapestre jártak be i stentiszteletre. 1981-től Kőszeghy Tamás és felesége látta el a szórványgyülekezetet, kutatta fel az evangélikusokat. Az 57 nyilvántartott gyülekezeti tagból 39-en vettek részt aktívan a kis létszám dacára igen változatos alkalmakon. Ez idő alatt épült a református templom, amihez segítséget nyújtott a n é metországi Neckarsulm ev angélikus gyülekezete is. A 2000-ben tartott népszámlálás alkalmával 300-an vallották magukat evangélikusnak, ami megerősítette az itt élő, eddig még ismeretlen evangélikusok felkeresésének szándékát. 2002-től a helyben lakó Dr. Fabiny Tibor folytatta a szerevezési munkákat a „Budakeszin élő evangélikusok találkozója” megrendezésével, valamint az istentiszteletek számának havi egyről kettőre emelésével. Az istentiszteleteket a református templomban tartották. A hegyvidéki lelkészek látták el a szolgálatokat és tartottak hittanórákat

2007 augusztusától Lacknerné Puskás Sára személyében missziói lelkész látta el a szolgálatokat. Az evangélikusok felkeresése, tájékoztatása volt éveken át az elsőrendű feladat. 2009-ben elkészült a gyülekezeti terem, amit a közegyház, az egyházmegye, az anyagyülekezet támogatásával, külföldi segítséggel, és természetesen a helyi hívek áldozatkészségével, Benczúr László szakmai segítségével sikerült létrehozni.

Az épületet 2009. október 3–án szentelte fel, és adta át rendeltetésének Dr. Fabiny Tamás, az egyházkerület püspöke. Azóta érezhetően otthona lett a közösségnek. Minden héten istentiszteletet tartanak fél 10-kor. Az egyházi év ünnepeit is „teljes terjedelmükben”, gyerekek és felnőttek közreműködésével tudják méltóképpen megünnepelni.

Jelene:

 

2015. január 1-vel a közösség önálló egyházközséggé alakult. Ez a tény tovább erősítette tagjainak felelősségvállalását és elkötelezettségét. Gyülekezeti tisztségviselők, önkéntes munkatársak segítik nap mint nap gazdagítani és igényesen megszervezni az alkalmakat. Minden korosztály megtalálhatja a neki szóló alkalmakat: van evangélikus hittan az óvodákban és az iskolákban, felnőtt hittan havonta az istentisztelethez kapcsolódóan; bibliaórák két felnőtt korosztálynak, ifjúsági órák; családi istentiszteletek és délutánok, ahol a kicsiket körülvevő közösségben lehet együtt minden korosztály. Gyülekezeti hétvégék, kirándulások, ünnepváró estek mélyítik a személyes kapcsolatokat. A Budakeszin élő felekezetek közötti együttműködésből is kiveszi részét az evangélikus gyülekezet: a Protestáns Kör alkalmait a református testvérekkel közösen szervezik, de hangsúlyosak az Ökumenikus Imahét és a Világimanap istentiszteletei is.

Az evangélikus gyülekezet továbbra is folyamatosan bővülő, nyitott közösség, mely most is szeretettel várja új és „régi” tagjait.

További információkat a budakeszi.lutheran.hu honlapon találhat.

Elérhetőségek:

Cím: 2092, Budakeszi, Fő út 155.

Email: keszievgyul@gmail.com

Tel: +36-20-770 00 56

Lelkész: Lacknerné Puskás Sára

Megosztom a cikket